Podniesienie opłaty za interpretację fiskusa do 2 tys. zł znacznie pogorszy sytuację przedsiębiorców

Podniesienie opłaty za interpretację fiskusa do 2 tys. zł znacznie pogorszy sytuację przedsiębiorców

W ocenie Konfederacji Lewiatan w sprawie proponowanej opłaty za interpretację w skomplikowanej sprawie w wysokości 2000 zł (zamiast dotychczasowych 40 zł) ograniczy w praktyce firmom dostęp do interpretacji przepisów i dodatkowo utrudni prowadzenie działalności już w i tak zawiłym systemie podatkowym.

 

 

Pomysł drastycznego podniesienia opłaty krytykują organizacje przedsiębiorców w tym Konfederacja Lewiatan, ponieważ przeczy on dobrym intencjom resortu finansów, które miały być wyrażone w nowej Ordynacji Podatkowej (OP). Jednym z głównych jej celów ma być ochrona praw podatnika w relacjach z organami podatkowymi. Przedsiębiorcy czekają na ten akt już prawie trzy lata.

 

Ważne narzędzie w skomplikowanym systemie

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ocenia, że prawo podatkowe jest i z pewnością będzie jeszcze bardziej skomplikowane i niezrozumiałe. Ustawy o VAT, CIT czy PIT nowelizowane są kilka razy w roku, a ich stosowanie wymaga wydawania przez administrację skarbową dziesiątek tysięcy interpretacji indywidualnych. Dla przedsiębiorców  niejasne przepisy podatkowe są znaczną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej.

I stąd, jak ocenia ekspert Konfederacji Lewiatan, tak ważna dla podatnika jest możliwość potwierdzenia w Krajowej Informacji Skarbowej poprawności swojego rozliczenia. Według zapowiedzi resortu finansów, to właśnie w założeniu ma zagwarantować nowa OP. Tymczasem...

Zapowiedzi w sprzeczności z projektem

Jak wskazuje ekspert mimo że projekt nowej Ordynacji przewiduje możliwość występowania do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, to w praktyce dostępność tego narzędzia będzie istotnie ograniczona ze względu na wysokość opłaty za jej wydanie. Obecnie wysokość opłaty to 40 zł niezależnie od tego, czy pytanie i stan faktyczny opisany we wniosku są skomplikowane. Po zmianach, w sprawach skomplikowanych opłata wynosić ma aż... 2000 zł za każdy opisany stan faktyczny.

Ekspert zwraca uwagę, że stany faktyczne i zdarzenia, o które pytają podatnicy, są co do zasady skomplikowane, bo łatwe pytania nie wymagają wyjaśnień skarbówki. W praktyce opłata za wydanie interpretacji prawie zawsze wynosić będzie zatem 2000 zł, a w przypadku kilku pytań i stanów faktycznych, wielokrotność tej kwoty!

Łatwe do przewidzenia skutki

Jakie będą skutki takich zmian? Łatwo przewiedzieć. Wprowadzenie tych zapisów oznacza marginalizację najważniejszego i najlepiej ocenianego narzędzia służącego zabezpieczeniu się podatników przed ryzykiem podatkowych. Zamiast szumnie zapowiadanej poprawy sytuacji podatników będzie znaczne osłabienie przedsiębiorców.

Źródło: Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan 

 

Autor: oprac. Redakcja portalu

E-Doradca Analiza Finansowa