Polska awansowała na 39. pozycję w rankingu globalnego wskaźnika innowacyjności

Nasz kraj zajął 39. pozycję pośród 128 krajów, uzyskując 44,2 punkty (na 100 możliwych). Ranking pt. „Globalny indeks innowacyjności 2016" jest publikowany przez Uniwersytet Cornella we współpracy z m.in. z World Intellectual Property Organization (WIPO) specjalistyczną agendą ONZ. Polska w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem przesunęła się o siedem miejsc w górę.

Autorzy raportu wykazują słabe i mocne strony gospodarek, kształtujące ogólny poziom innowacyjności. W rankingu globalnym pierwszą pozycję zajęła Szwajcaria, a następnie Szwecja i Wielka Brytania. Stany Zjednoczone znalazły się na czwartym miejscu.

39. pozycję w rankingu Polska zawdzięcza m.in. łatwości zakładania firm (awans o 5 miejsc), edukacji (awans o 2 miejsca), wydatkom krajowym brutto na B+R w PKB (awans o 3 miejsca), zawartym umowom na rynku venture capital (awans o 16 miejsc), pracownikom z zaawansowaną technologicznie wiedzą (awans o 4 miejsca), artykułom naukowym (awans o 2 miejsca), kreatywności sektora ICT (awans o 14 miejsc).

- Liczymy, że dzięki realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą znacząco rosły. Stawiamy na industrializację i innowacje, koncentrujemy wsparcie na priorytetowych obszarach B+R+I wykorzystując fundusze unijne, programy rozwojowe dla różnych branż, budujemy prężny rynek venture capital. Zmieniamy prawo w zakresie wspierania innowacyjności, które usuwa bariery stojące na drodze innowatorów i przykładamy dużą wagę do wzmocnienia powiązań pomiędzy przemysłem, biznesem a nauką. Nie zapomnieliśmy również o wzmocnieniu kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, które stanowią jeden z elementów zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki - podkreśla wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

- Nasze ambicje sięgają bardzo wysoko, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że rozpoczynamy wyścig konkurencyjny z silnymi, innowacyjnymi gospodarkami i awans w Global Innovation Index będzie coraz trudniejszy - dodaje.

Polska odnotowała w tym roku również wzrost wskaźnika innowacyjności wg European Innovation Scoreboard 2016. Nasz kraj przesunął się o jedno miejsce wyżej na pozycję 23.

Źródło: PAP

E-Doradca Analiza Finansowa