Polska wśród państw o najniższym bezrobociu w UE

Polska wśród państw o najniższym bezrobociu w UE

Jak wynika z danych Eurostatu stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła w Polsce 4,8 proc. To szósty najlepszy wynik wśród 28 państw UE.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8 proc. w czerwcu br. - bez zmian wobec poprzedniego miesiąca, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W czerwcu 2016 r. wynosiła 6,3 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 821 tys. w czerwcu wobec 828 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 7,7 proc. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca br. 7,1 proc.

E-Doradca Analiza Finansowa