Polski firmy: co trzeci manager jest kobietą

Polski firmy: co trzeci manager jest kobietą

Polki są silnie obecne w zarządzaniu firmą. Jedna trzecia wyższej kadry kierowniczej w polskich firmach stanowią kobiety, a jedynie 7 proc. przedsiębiorstw nie zatrudnia Polek na wysokich stanowiskach. Polska jest liderem równouprawnienia w regionie.

 

 

 

Według wyników najnowszej edycji badania „Women in Business” przeprowadzonego przez Grant Thornton 34 proc. kluczowych stanowisk w polskich firmach zajmują kobiety.

Polski biznes sfeminizowany
Taki wynik jak w Polsce to zdecydowanie więcej niż średnia dla Unii Europejskiej czy świata. Największy udział kobiet w biznesie odnotowano w krajach Azji Południowo-Wschodniej (47 proc. w Filipinach, 43 proc. w Indonezji, 42 proc. w Tajlandii), najniższy w Japonii (5 proc.) i Australii (15 proc.).

Katarzyna Nowaczyk, Dyrektor ds. Potencjału Ludzkiego w Grant Thornton:
Choć nadal większość najwyższych stanowisk w polskich firmach zajmują mężczyźni, a nie kobiety, to na tle świata i tak polski biznes wydaje się mocno sfeminizowany. Możemy być pod tym względem stawiani za wzór dla innych krajów. Kobieta w zarządzie to właściwie norma, tymczasem w Japonii – raczej rzadkość.

W jaki sposób przedsiębiorcy dbają o zapewnienie równouprawnienia? Jak pokazują badania Grant Thornton najbardziej popularne w polskich firmach są działania mające pomóc kobietom godzić karierę z rolą matki. I tak spośród przebadanych firm w Polsce:

  • 80 proc. oferuje pracownikom możliwość pracy na część etatu,
  • 78 proc. umożliwia pracę w elastycznych godzinach pracy.

Parytety to jednak fikcja
Polscy pracodawcy bardzo rzadko natomiast wprowadzają parytety, rzadko uzależniają bonusy zarządów od wskaźników dotyczących równości płci firmie i rzadko udostępniają publicznie te wskaźniki – wszystkie te trzy narzędzia stosuje tylko 4 proc. pracodawców w Polsce.

Jolanta Jackowiak, Partner w Zespole Business Consulting, Grant Thornton:
Kobiety w Polsce są coraz bardziej aktywne zawodowo. Sprzyjają temu rosnące kwalifikacje, dogodne warunki pracy czy rozwiązania instytucjonalne. Największym wyzwaniem z którymi musimy się zmierzyć są stereotypy, wyznaczające społeczny podział ról i związaną z nim presją otoczenia. Ważną rolę w zakresie pokonania barier mogą odegrać same firmy – pracodawcy, kształtujący kulturę organizacji oraz wdrażający rozwiązania na rzecz równości płci.

Jak wskazuje raport polskie firmy nie powinny jednak osiadać na laurach. Jak pokazały zeszłoroczne badania, pomimo wysokiego udziału kobiet w ogólnej kategorii wyższej kadry kierowniczej, nadal mało kobiet na najwyższych stanowiskach. Prezesem zarządu tylko w 8 proc. przypadków była kobieta.

Raport "Polski biznes silny kobietami. Wyniki badania Women in Business 2018"

Źródł: Grant Thornton

E-Doradca Analiza Finansowa