Polskie firmy zapowiadają podwyżki cen

Polskie firmy zapowiadają podwyżki cen

Narasta presja inflacyjna w polskiej gospodarce. Coraz więcej firm poważnie rozważa zwiększenie cen za swoje produkty – wynika z badania Grant Thornton.

 

 

 

 

Ostatnie lata to czas rekordowo niskiej dynamiki cen konsumpcyjnych w Polsce. Mimo ożywienia gospodarczego inflacja nadal utrzymuje się na historycznie niskim poziomie, a w marcu 2018 r. spadła nawet do 1,3 proc. Niemniej niektóre sygnały wskazują, że presja inflacyjna w Polsce narasta i dynamika cen może w najbliższych kwartałach iść w górę.

Według badania Grant Thornton prowadzonego wśród średnich i dużych firm, odsetek przedsiębiorstw, które planują w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów, wzrósł w I kwartale 2018 r. do 44 proc. To źle wróży dla inflacji w Polsce, ponieważ dotąd wyniki naszego badania dość trafnie przewidywały, jak będzie zachowywać się dynamika cen w polskiej gospodarce.

Źródło: Grant Thornton

 

E-Doradca Analiza Finansowa