Pracownicze Plany Kapitałowe i korzyści dla gospodarki

Pracownicze Plany Kapitałowe i korzyści dla gospodarki

Do prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które są elementem Programu Budowy Kapitału zapowiedzianego w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PPK mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe i wyższy standard życia Polaków na emeryturze. Jednocześnie mają pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy.Projekt dotyczący utworzenia PPK to zgodnie z informacją resortu finansów efekt wspólnych prac Ministerstw Finansów, Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z założeniem Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Podstawowym celem PPK będzie zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych. Dodatkową korzyścią dla gospodarki będzie wzrost bazy finansowania polskich przedsiębiorstw, co pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą największym po 500+, rządowym programem, który realnie wzmocni bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin oraz podniesie ich standard życia" – mówi Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. – „Długoterminowe oszczędności były dotychczas „piętą achillesową" polskiej polityki społeczno-gospodarczej. Uruchomienie PPK to w konsekwencji również dostęp do tańszego kapitału dla polskich firm, zwiększony udział inwestycji rozwojowych finansowanych z krajowych źródeł i szybsze przestawienie polskiej gospodarki na bardziej konkurencyjne oraz innowacyjne tory rozwoju" – dodaje wicepremier Morawiecki.


Główne założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych: 

  • Powszechny – przeznaczony dla ponad 11 milionów pracujących Polaków
  • Współfinansowany przez Państwo - 250 zł opłaty powitalnej oraz 240 zł co roku dopłaty Państwa
  • Atrakcyjny finansowo - przy wpłacie 2 proc. wynagrodzenia kolejne 1,5 proc. dopłaca pracodawca z możliwością zwiększenia wpłat do 4 proc. od pracownika i pracodawcy
  • Nowatorski - pierwszy w Polsce system powszechnego, regularnego oszczędzania, budujący w pełni prywatny i dziedziczony kapitał na przyszłość, tani – maks. 0,6% limitu kosztów całkowitych dla instytucji finansowych prowadzących PPK
  • Bezpieczny - udział Pracodawcy i Polskiego Funduszu Rozwoju oraz kontrola Komisji Nadzoru Finansowego
  • Korzystny dla gospodarki - wzmocnienie bazy finansowania polskich przedsiębiorstw oraz wzrost perspektyw długoterminowego wzrostu gospodarczego

Źródło: www.mf.gov.pl


E-Doradca Analiza Finansowa