Przedsiębiorcy obawiają się zniesienia limitu składek ZUS

Przedsiębiorcy obawiają się zniesienia limitu składek ZUS

Raport KPMG „Zniesienie limitu składek ZUS z perspektywy firm działających w Polsce” pokazuje obawy przedsiębiorców związane z zapowiedzianymi zmianami w prawie.

 

 

 

 

Raport powstał na podstawie badania zrealizowanego na próbie 201 firm działających w Polsce.

Zaplanowane od przyszłego roku zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe budzi obawy zwłaszcza dużych firm, mimo to większość z nich nie planuje wprowadzania zmian w sposobie zatrudniania najlepiej wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie aż 1/3 ankietowanych firm przewiduje, że zniesienie limitu składek ZUS spowoduje odpływ wysoko wykwalifikowanych specjalistów z polskiego rynku pracy. Im większa firma, tym bardziej obawia się nacisków ze strony pracowników w zakresie zmian systemu wynagradzania. Blisko 40 proc. ankietowanych firm wyraziło zaniepokojenie, że zniesienie limitu składek ZUS może negatywnie wpłynąć na postrzeganie kraju jako dobrego miejsca do inwestycji.

Badanie wyraźnie pokazało też trend związany z obawami osłabienia wizerunku Polski jako dobrego miejsca do inwestycji oraz odpływem specjalistów z polskiego rynku pracy w związku z planowanym wprowadzeniem zmian.

 

Jak informuje KPMG badanie zostało zrealizowane na przełomie stycznia i lutego 2018 roku, metodą CATI (ang. Computer-Assisted Web Interview) wśród osób odpowiedzialnych za finanse firmy. W badaniu wzięły udział firmy z kapitałem polskim (88%), zagranicznym (9%) i mieszanym (3%). Celem badania było poznanie opinii przedsiębiorstw działających w Polsce w różnych branżach na temat wpływu zniesienia limitu składek ZUS na prowadzoną przez nich działalność.

Źródło: KPMG

E-Doradca Analiza Finansowa