Raport dot. rynku obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi: Catalyst 2016

Raport dot. rynku obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi: Catalyst 2016

Ubiegły rok pokazał, że Catalyst nie jest jedynie miejscem emisji instrumentów Skarbu Państwa, a rozwijający się segment obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw nadal stanowi atrakcyjną alternatywę dla finansowania bankowego – tak wynika z raportu GPW i Grant Thornton.

 Według danych zaprezentowanych w raporcie wartość kapitału pozyskanego w 2016 roku poprzez Catalyst wyniosła około 5,0 mld zł (bez obligacji skarbowych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), euroobligacji oraz listów zastawnych), a środki z emisji papierów dłużnych w głównej mierze przeznaczone były na finansowanie bieżącej działalności (38,1% liczby emisji wprowadzonych do obrotu w 2016 roku).

Jak napisano w raporcie "ubiegłoroczni emitenci w mniejszym stopniu decydowali się na wykorzystanie kapitału dłużnego na inwestycje czy refinansowanie istniejącego zadłużenia (odpowiednio 8,6% i 7,9% wszystkich serii wyemitowanych na Catalyst w 2016 roku). Pomimo tego, iż ubiegły rok charakteryzował się mniejszą liczbą debiutów (15 wobec 28 przed rokiem), pojawiły się wśród nich emisje spółek notowanych na Głównym Rynku GPW".
Ponadto, atrakcyjne źródło pozyskania kapitału upatrują w Catalyst także przedsiębiorstwa działające w branży nowoczesnych technologii.
W 2016 roku obligacje na Catalyst wprowadziło 58 podmiotów. Pokazuje to, że na rynku dominuje trend przeprowadzania kolejnych emisji przez podmioty, które już wcześniej skorzystały z tej formy finansowania. To z kolei potwierdza, że debiut na rynku Catalyst to dla spółek szansa na zdobycie zaufania inwestorów i otwiera drzwi do nowych możliwości pozyskiwania kapitału.
Polski rynek długu zgodnie z danymi GPW od początku swojego istnienia jest niekwestionowanym liderem wśród państw regionu Europy Środkowo -Wschodniej (CEE). Zgodnie z danymi za 2016 rok, opublikowanymi przez Federation of European Securities Exchanges (FESE), łączna liczba instrumentów dłużnych, notowanych na Catalyst na koniec 2016 roku wyniosła 566 serii, dzięki czemu polski rynek jest aż o 392,2% większy od drugiego pod względem liczby notowanych instrumentów - rynku czeskiego. Ponadto, Catalyst wiedzie również prym w regionie CEE pod kątem wartości transakcji przeprowadzonych w latach 2010-2016, z całkowitym obrotem rzędu 3,2 mld euro.

Źródło Raport GPW i Grant Thornton

E-Doradca Analiza Finansowa