Raport M&A Index Poland: Mniej fuzji i przejęć w pierwszym kwartale 2016

Raport M&A Index Poland: Mniej fuzji i przejęć w pierwszym kwartale 2016

Do 46 spadła liczba transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce w pierwszym kwartale 2016 roku. W ostatnim kwartale 2015 było ich aż 77. Wciąż w zestawieniu transakcji dominują te z wartością poniżej 100 mln PLN (12 transakcji), chociaż jest ich aż o 45% mniej niż w 4Q 2015.

Komentarze ekspertów

Marta Kotwis, Key Account Director FORDATA

Leniwe początki rynku M&A w pierwszym kwartale 2016 r. Czy rok 2016 będzie równie rekordowy jak ubiegły?

Rok 2015 okazał się dla polskiego rynku fuzji i przejęć bardzo pracowity, dzięki czemu nasz kraj pozytywnie wyróżnił się na mapie Europy Centralnej i Wschodniej. Po spektakularnych wzrostach w ostatnim kwartale 2015, kiedy odnotowano rekordową liczbę, bo aż 77 zamkniętych transakcji, pierwszy kwartał 2016 roku przyniósł tylko 46 transakcji. Jest to także spadek o 8% w porównaniu do 1Q 2015 kiedy zanotowano 50 transakcji. Dla porównania, Dealogic szacuje, że globalny rynek M&A spadł o 25% r/r., a rynek EMEA o 19% .

Wciąż w zestawieniu transakcji dominują te z wartością poniżej 100 mln PLN (12 transakcji), chociaż jest ich aż o 45% mniej niż w 4Q 2015. Wśród transakcji z ujawnioną ceną, zaledwie 3 przekroczyły wartość 100 mln EUR, co jest niskim wynikiem, w stosunku do wcześniejszych kwartałów. Największą popularnością wśród inwestorów cieszyły spółki z branży IT/Media/Telekomunikacja.

Największą kwotowo transakcją na polskiej scenie M&A w 1Q 2016 r. była niewątpliwie sprzedaż udziałów w Grupie Smyk przez Empik Media & Fashion na rzecz funduszu Bridgepoint. Wartość transakcji wyniosła 1,06 mld PLN. W regionie CEE największą transakcją był zakup szwajcarskiego koncernu Syngenta za 43 mld USD przez The China National Chemical Equipment Corporation (ChemChina).

Obserwujemy coraz większe zaangażowanie funduszy typu private equity oraz inwestorów strategicznych szczególnie na rynku nieruchomości komercyjnych. Z dostępnych nam danych wynika, że w 1Q 2016 r. jako strona kupująca dominują spółki z branży usługi finansowe (17% wszystkich transakcji), natomiast po stronie sprzedającej są to fundusze private equity i venture capital (35% transakcji).

W 2015 roku zaobserwowaliśmy utrzymujący się trend wykorzystania systemu Virtual Data Room (VDR) podczas procesów transakcyjnych. Z naszych obserwacji wynika, że użycie systemu VDR stało się synonimem profesjonalnego podejścia do realizowanych projektów. Ten trend będzie się utrzymywał w 2016 r.

Jan Kospin, Dyrektor

W pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadzono 46 transakcji, co jest wynikiem znacząco gorszym niż rekordowe 77 transakcji odnotowanych w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Co ciekawe, poprzedni rok również został otwarty dość ostrożnie, gdyż w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. byliśmy świadkami 50 przejęć. Jeśli utrzyma się tendencja z 2015 r., to ilość transakcji w kolejnych kwartałach powinna rosnąć.

Głównym celem przejęć w pierwszym kwartale 2016 r. były podmioty z branży IT/Media/Telekomunikacja. Akwizycje w tym sektorze odpowiadały za 20% wszystkich transakcji M&A. Bardzo aktywne były fundusze private equity i venture capital (m.in. MCI, Bridgepoint, Innova), które odpowiadały za blisko 35% transakcji po stronie sprzedającej i 15% transakcji po stronie kupującej.

Największą pod względem wartości transakcją było przejęcie Grupy Smyk przez Coortland Investments (należącą do funduszu Bridgepoint) od Empik Media & Fashion za ponad 1 mld PLN.

Aktywna na rodzimym rynku fuzji i przejęć pozostaje notowana na GPW Grupa Eurocash, która w marcu 2016 r. przejęła 100% akcji w EKO Holding (umowa przedwstępna). W styczniu 2016 r. Eurocash w wykonaniu umowy przedwstępnej z 2014 r. zawarł również umowę zakupu 50% udziałów Firmy Rogala (jeden z franczyzobiorców sieci Delikatesy Centrum). Wcześniej Eurocash poinformował także o zawarciu przedwstępnej umowy dotyczącej zakupu 100% udziałów w spółce Polska Dystrybucja Alkoholi (wcześniej Jantoń Dystrybucja).

Źródło: Raport M&A Index Poland, 1Q 2016, FORDATA, Navigator Capital

Słowa kluczowe:
fuzjeprzejęcia

E-Doradca Analiza Finansowa