Raport OECD podkreśla postępy polskiej gospodarki

Raport OECD podkreśla postępy polskiej gospodarki

19 marca 2018 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przedstawiła najnowszy raport na temat gospodarki Polski, w którym oceniła ją pozytywnie.


 


OECD co dwa lata ocenia pozycję Polski w różnych obszarach społeczno-gospodarczych. Tym razem były to: gospodarka, finanse, społeczeństwo, edukacja, zatrudnienie oraz innowacje. W najnowszym raporcie OECD podkreślono znaczne postępy gospodarcze Polski, które zbliżają ją państw o wyższym poziomie rozwoju.

Równolegle wskazano na wyzwania, które stoją przed naszym krajem. Są to:

  • poprawa innowacyjności gospodarki,
  • jakość miejsc pracy,
  • poprawa środowiska biznesowego oraz
  • zdrowe finanse publiczne.

Wysokie tempo wzrostu PKB

Jak podaje Ministerstwo Finansów według OECD ostatnie lata w polskiej gospodarce to okres dobrej koniunktury gospodarczej. Potwierdzeniem tego jest wysokie, 4,6 proc. tempo wzrostu gospodarczego w 2017 r. – najwyższe od 2011 roku.
Towarzyszy temu poprawa sytuacji na rynku pracy, ponieważ zanotował on historycznie najniższe poziomy stopy bezrobocia. Jednocześnie polska gospodarka pozostaje dobrze zrównoważona, inflacja utrzymuje się na niskim poziomie, podobnie jak stan zadłużenia państwa, co stawia nasz kraj w pozytywnym świetle zarówno w porównaniu do gospodarek rozwiniętych, jak i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Co dalej?
Prognozy gospodarcze na kolejne lata również pozostają optymistyczne. Głównym motorem wzrostu gospodarczego  pozostanie konsumpcja prywatna, ale będzie to także wzrost eksportu oraz inwestycji. 

Poprawa ściągalności podatków

Raport OECD wskazuje na działania rządu w uszczelnianiu systemu podatkowego i ograniczaniu nierównowagi finansów publicznych. Poprawa ściągalności podatków jest jednym z kluczowych elementów, które umożliwiają realizację najważniejszego celu rządu, czyli wspierania społecznie sprawiedliwego wzrostu gospodarczego.

Źródło: www.mf.gov.pl

E-Doradca Analiza Finansowa