Raport: Polskie firmy niechętnie rozwijają nowe produkty

Raport: Polskie firmy niechętnie rozwijają nowe produkty

W polskich firmach oszczędności wygrywają z rozwojem. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na cięcie wydatków: optymalizacje kosztowe i restrukturyzacje. Jak wynika z badania International Business Report, przeprowadzonego przez firmę Grant Thornton firmy chcą oszczędzać a nie inwestować. Przedstawiamy wyniki badania.
Biznes spoczął na laurach czy obawia się o koniunkturę? Jedynie 10% polskich przedsiębiorców planuje wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę w ciągu najbliższego roku – to najgorszy wynik z 33 krajów objętych badaniem.

Wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług jest jedną z podstawowych form osiągania wzrostu dochodu przez przedsiębiorstwa – w warunkach konkurencji, zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i globalnej, stanowi elementarny składnik strategii utrzymania lub zwiększania swojego udziału na danym rynku. Na tym tyle wyniki kwartalne z badania International Business Report, przeprowadzonego przez Grant Thorntona, są dla Polski alarmujące – jedynie 10 proc. przebadanych polskich przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższego roku planuje wprowadzić na rynek nowy produkt bądź usługę. To najgorszy wynik spośród wszystkich przebadanych krajów. To również zdecydowanie poniżej średniej unijnej i globalnej (kolejno 33 proc. i 31 proc.).

Skąd tak niska skłonność firm do wprowadzania nowości do swoich ofert? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że polskich przedsiębiorców „rozleniwiła” aktualna dobra koniunktura gospodarcza – skoro jest silny popyt na obecne produkty, to motywacja do tworzenia nowych jest niewielka. Wydaje się jednak, że źródeł problemu należy dodatkowo szukać w obawie firm o przyszłą koniunkturę gospodarczą. Skoro popyt ma słabnąć, nie ma sensu inwestować w nowe produkty, a lepiej skupić się na optymalizacji biznesu w obecnym kształcie.

- Pesymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców co do przyszłej kondycji finansowej, niedostatek głów i rąk do pracy, a także niepokoje wynikające z niestabilnego otoczenia biznesowego nie sprzyjają zazwyczaj rozwojowi nowych produktów i usług. Nie można zapominać, że to właśnie innowacje i kreatywność są motorem napędowym przedsiębiorstwa, a nowe produkty i usługi są często głównym filarem ich rozwoju i kluczowym czynnikiem wzrostu. Działalność rozwojowa powinna być więc wpisana w codzienność biznesową każdej firmy - mówi Jolanta Jackowiak, Partner w Departamencie Doradztwa Grant Thornton.


Źródło: Grant Thornton

 

E-Doradca Analiza Finansowa