Raport PwC: Sektor bankowy coraz lepiej przygotowany do walki z przestępczością gospodarczą

Raport PwC: Sektor bankowy coraz lepiej przygotowany do walki z przestępczością gospodarczą

Zagrożenie przestępczością gospodarczą uplasowało się na drugim miejscu w rankingu ryzyk sektora bankowego wg badania „Banking Banana Skins 2016” opracowanego przez Centre for the Study of Financial Innovation oraz PwC. Jeszcze w ubiegłym roku zagrożenie to znajdowało się pod koniec pierwszej dziesiątki największych wyzwań sektora bankowego.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę ataków, firmy zaczęły inwestować w coraz bardziej nowoczesne rozwiązania prewencyjne i detekcyjne. Z kolei raport PwC „Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2016” zwraca uwagę na zdecydowany wzrost znaczenia analizy danych jako sposobu wykrywania nadużyć.

Polskie instytucje finansowe sporo inwestują w narzędzia analityczne, które wspierają proces identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych nadużyć.To właśnie banki, będąc w centrum zainteresowania oszustów, hakerów czy zorganizowanych grup przestępczych, są uważane za prekursorów inwestycji w infrastrukturę do zwalczania nadużyć.

Początkowo identyfikacja potencjalnych incydentów wiązała się jedynie z oceną ryzyka kredytowego klienta. Polegała ona na manualnym, a następnie automatycznym sprawdzeniu wewnętrznych i zewnętrznych baz danych, mającym na celu wskazanie ewentualnego zadłużenia potencjalnego kredytobiorcy.

Równocześnie rozwijał się monitoring transakcji kartowych, wspierający proces wykrywania przestępstw związanych z używaniem skradzionych, podrobionych lub wyłudzonych kart płatniczych np. system "wyłapywał" podejrzane transakcje dokonane z wykorzystaniem jednej karty w przeciągu kilku godzin w dwóch odrębnych miejscach na świecie.

Dalszy rozwój narzędzi służących przeciwdziałaniu nadużyciom przyczynił się do zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy. Było to możliwe m.in. poprzez:

  • śledzenie i szczegółową analizę transakcji,
  • automatyzację odpytywania list sankcyjnych,
  • weryfikację kontrahentów,
  • odpowiednie pozycjonowanie podejrzanych przypadków.

Obecnie banki, w walce z przestępczością finansową, mają do dyspozycji dedykowane zespoły doświadczonych ekspertów, którzy do wykrywania i zwalczania nadużyć wykorzystują zaawansowane technologicznie systemy antyfraudowe.

Źródło: PwC

E-Doradca Analiza Finansowa