Regiony uruchamiają wsparcie zwrotne dla firm

Zachodniopomorskie i łódzkie to kolejne województwa, które zdecydowały o przeznaczeniu dużych kwot z Funduszy Europejskich na instrumenty zwrotne. Wsparcie, kierowane przede wszystkim na rozwój przedsiębiorstw, zostanie przekazane w postaci m.in. poręczeń i pożyczek (w tym mikropożyczek). Trafi ono do mikro-, małych i średnich firm. 

Pula środków z UE na ten cel w Łódzkiem wynosi 570 mln zł, a na Pomorzu Zachodnim 398 mln zł. - Cieszymy się, że Łódzkie i Pomorze Zachodnie dołączyły do grona regionów, które skorzystają ze zwrotnych instrumentów finansowych. Wspólnie z województwami i BGK chcemy zbudować efektywny system wsparcia zwrotnego w Polsce, zapewniający szeroki dostęp do kapitału po 2023 roku - powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. 

Przedstawiciele zarządu województwa zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego 21 listopada br. podpisali umowę, na mocy której został uruchomiony finansowy program wsparcia dla przedsiębiorstw w regionie. 

To kolejne województwo, które podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Na tę formę wsparcia rozwoju firm przeznaczono z zachodniopomorskiego programu regionalnego łącznie 398 mln zł. 

- Zachodniopomorskie jest czwartym regionem, który zaczyna wdrażać instrumenty zwrotne, ale pierwszym podpisującym umowę trójstronną i dwufunduszową na zarządzanie instrumentami finansowymi z Regionalnego Programu Operacyjnego – podkreślił wiceminister. 

Podpisana umowa pozwala na rozpoczęcie procesu wyłaniania profesjonalnych pośredników finansowych, którzy będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom. Pomoc będzie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości, tworzenie nowych firm oraz na rozwój nowoczesnych technologii i innowacji w przedsiębiorstwach. Ponadto wspierane będą inicjatywy doradczo-szkoleniowe, samozatrudnienia czy tworzenie nowych miejsc pracy. 

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności działających w regionie przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem zwrotnych instrumentów finansowych. 

- To dobra wiadomość dla firm. Dzięki realizacji projektu w województwie zachodniopomorskim wsparciem objętych zostanie ponad 2 000 przedsiębiorców oraz utworzone zostanie co najmniej 1100 nowych miejsc pracy. Dzięki temu, że dofinasowanie pochodzi z instrumentów zwrotnych, pieniądze będą wracać do puli, a kolejne firmy będą mogły otrzymać wsparcie – zaznaczył wiceszef resortu rozwoju. 

Wsparcie obejmuje szeroką gamę produktów finansowych, w tym poręczenia, mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne, pożyczki na wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych oraz wejścia kapitałowe. 

Beneficjentem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, przeprowadzi nabory na pośredników finansowych. Wybrane podmioty będą oferować wsparcie przedsiębiorcom i osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku. Umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie wsparcia zwrotnego, 18 listopada podpisali także przedstawiciele zarządu województwa łódzkiego. Dzięki tej umowie do różnych inwestorów trafi łącznie 671,5 mln zł w ramach preferencyjnych pożyczek. 

- W tej kwocie ponad 570 mln zł pochodzić będzie z budżetu UE. Pozwoli to na dofinansowanie co najmniej 1200 małych i średnich przedsiębiorstw, ale także na wsparcie osób, które planują otworzyć własną firmę - poinformował wiceminister A. Hamryszczak. - Pomoc będzie można też uzyskać na termomodernizację budynków- dodał. Podpisane porozumienie pozwoli na efektywną realizację projektu „Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”. Obejmie kompleksowe wsparcie na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu. Województwo łódzkie jako trzecie podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchamiającą zwrotne środki z funduszy europejskich. Tego typu projekty są już wdrażane na Pomorzu i w Wielkopolsce.

Za: MR

E-Doradca Analiza Finansowa