Resorty gospodarcze: znany podział kompetencji

Resorty gospodarcze: znany podział kompetencji

W wyniku rekonstrukcji rządu nastąpiła reorganizacja resortów. Powołano m.in. ministerstwo przedsiębiorczości i technologii oraz ministerstwo inwestycji i rozwoju.

 

 

 

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz i Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawili dzisiaj zadania obu resortów. Zapewnili o dobrej współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego.

Prawnym następcą byłego Ministerstwa Rozwoju (MR) zostało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR), którym kieruje Jerzy Kwieciński. Szef MIR wskazał, że najważniejszym zadaniem nowego resortu jest polityka rozwoju kraju.

"Będziemy czuwać nad wdrażaniem Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" – wyjaśnił Kwieciński.

Z MR do MIiR przejdą departamenty i biura zajmujące się działem „rozwój regionalny”. Oznacza to, że Minister Inwestycji i Rozwoju będzie m.in.:

 • tworzyć projekty strategii rozwoju Polski,opracowywać i wdrażać politykę regionalną,
 • czuwać nad sprawnym wdrażaniem funduszy UE,
 • analizować i prognozować rozwój gospodarczy naszego kraju,
 • opiniować czy rządowe strategie  i programy rozwoju są zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
"Będziemy czuwać nad wdrażaniem Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" – wyjaśnił Kwieciński.

Z MR do MIiR przejdą departamenty i biura zajmujące się działem „rozwój regionalny”. Oznacza to, że Minister Inwestycji i Rozwoju będzie m.in.:

 • tworzyć projekty strategii rozwoju Polski,opracowywać i wdrażać politykę regionalną,
 • czuwać nad sprawnym wdrażaniem funduszy UE,
 • analizować i prognozować rozwój gospodarczy naszego kraju,
 • opiniować czy rządowe strategie  i programy rozwoju są zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 "Głównym zadaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są dalsze prace nad ułatwieniami dla firm oraz rozwój innowacyjności i konkurencyjności naszej gospodarki" – zaznaczyła minister Emilewicz.

Wyjaśniła, że resort został utworzony z departamentów i biur obsługujących dział „gospodarka” w byłym MR.  W praktyce oznacza to, że Minister Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się m.in.:

 • wzrostem konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki,
 • tworzeniem prawa, które ułatwi życie przedsiębiorcom,
 • promocją polskiej gospodarki,
 • wymianą handlową i eksportem,
 • własnością przemysłową.

Minister Emilewicz nadzoruje też Prezesa Głównego Urzędu Miar, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Urząd Patentowy RP. Podlegają jej również Urząd Dozoru Technicznego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Źródło: www.mr.gov.pl

E-Doradca Analiza Finansowa