Rośnie skala nadużyć gospodarczych w polskich firmach

Rośnie skala nadużyć gospodarczych w polskich firmach

Połowa polskich przedsiębiorców przyznaje, że w ciągu ostatnich dwóch lat doszło do nadużyć w ich organizacjach. Z kolei w wyniku oszustw niemal co druga firma straciła ponad 400 tys. zł. To wnioski z 8. edycji badania przestępczości gospodarczej w Polsce firmy PwC.

 Jak wynika z Badania przestępczości gospodarczej w Polsce 2018 z roku na rok skala nadużyć gospodarczych w polskich firmach rośnie. Ten trend można zaobserwować nie tylko w kraju, ale także na całym świecie. Jest to niepokojące zjawisko, mimo że część tego wzrostu jest związana z coraz lepszymi sposobami wykrywania nieprawidłowości.

Skala zjawiska

W połowie polskich przedsiębiorstw doszło w ciągu ostatnich dwóch lat do nadużyć. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego badania z 2016 r. – wtedy taką deklarację złożyło 36% respondentów. Rosnącą skalę nadużyć widać także w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie z nieprawidłowościami zmaga się 43% firm (12% więcej niż w 2016), a średnia na świecie wynosi 49% (wzrost o 13% w porównaniu z 2016).

Metody nadużyć i straty

Najczęściej w polskich przedsiębiorstwach dochodzi do:

  • kradzieży majątku (47%)
  • nieetycznego prowadzenia biznesu i konfliktu interesów (43%)
  • nadużyć podatkowych i oszustw przy przetargach (40%)
  • cyberprzestępczości (33%)
  • prośby o łapówkę (17)
  • straty kontraktu na rzecz konkurenta, który wręczył łapówkę (18%).

W wyniku wykrytych oszustw i nieprawidłowości co drugie przedsiębiorstwo w Polsce w ostatnich 24 miesiącach straciło ponad 400 tys. zł. Co ważne, 20% badanych firm nie wie, jakiego rzędu straty finansowe je dotknęły.

Kto okrada, jak się wykrywa oszustwa

Coraz więcej oszustw popełniają pracownicy – za 55% nadużyć odpowiadały osoby z wewnątrz firmy, z czego 54% było efektem działań przedstawicieli kadry kierowniczej.
Kontrole w firmie oraz sprawne systemy whistleblowingu przyczyniają się do wykrywania nadużyć. W tegorocznym badaniu aż 45% oszustw w polskich przedsiębiorstwach udało się wykryć dzięki sygnalistom (w 2016 r. wskaźnik ten był na poziomie zaledwie 9%). 52% polskich przedsiębiorców wykorzystuje technologię jako narzędzie do monitorowania nieprawidłowości związanych z cyberatakami, a 75% dostrzega możliwość wykorzystania technologii do monitorowania organizacji w czasie rzeczywistym pod kątem zwalczania oszustw i przestępczości gospodarczej.

 

Marcin Klimczak

partner, lider zespołu usług śledczych w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich, PwC
Źródło: PwC

 

E-Doradca Analiza Finansowa