Ruszają instrumenty finansowe dla firm w Wielkopolsce

Wielkopolska z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamia zwrotne środki UE na rozwój przedsiębiorstw w regionie. Ponad 516 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) w postaci poręczeń i pożyczek (w tym mikropożyczek), trafi do mikro-, małych i średnich firm. To kolejny region, który zdecydował o przeznaczeniu dużej kwoty ze środków UE na instrumenty zwrotne.

Wczoraj Ministerstwie Rozwoju przedstawiciele zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) podpisali umowę, na mocy której zostanie uruchomiony finansowy program wsparcia dla przedsiębiorstw w regionie.

- W perspektywie 2014-2020 zwiększamy pulę funduszy unijnych na instrumenty finansowe. Tylko w programach regionalnych jest to w tej chwili ponad 1,7 mld euro. Zależy nam, aby z ich pomocą realizowane były inwestycje o jak największej wartości, a zaangażowane środki pracowały na rzecz naszej gospodarki przez maksymalnie długi czas - podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności działających w regionie przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej za pośrednictwem instrumentów finansowych WRPO. Na tę formę wsparcia rozwoju firm przeznaczono łącznie 607,98 mln zł, w tym 516,78 mln zł ze środków unijnych oraz 91,2 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych. Projekt będzie realizowany do końca 2023 r. Później pieniądze te zostaną w regionie i będą dalej przeznaczane na instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców.

- Wielkopolska to kolejny region, który zaczyna wdrażać instrumenty finansowe. Pod koniec września pierwszą umowę podpisało Pomorze. Kolejne zostaną zawarte w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Mam nadzieję, że większość z nich do końca roku. Wspólnie z regionami

i BGK chcemy zbudować efektywny system wsparcia zwrotnego w Polsce. Jest to szczególnie istotne z uwagi na możliwe ograniczenia w budżecie UE po 2020 r. – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Bank Gospodarstwa Krajowego, któremu samorząd powierzył zarządzanie środkami, będzie korzystał z doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentów zwrotnych zdobytych w latach 2007-2013 w ramach inicjatywy JEREMIE.

- Dzięki wsparciu resortu rozwoju przyspieszamy uruchamianie systemu wsparcia finansowego dla firm w regionach. To druga, po województwie pomorskim, umowa w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Zachęcamy kolejne regiony do współpracy, chcemy wykorzystać zdobyte doświadczenie i podzielić się tą wiedzą z samorządami - powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a BGK pozwala na rozpoczęcie procesu wyłaniania profesjonalnych pośredników finansowych, którzy bezpośrednio będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom. Będzie ono ukierunkowane na tworzenie nowych firm, dostarczenie kapitału początkowego (zalążkowego) i kapitału na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstw lub realizację nowych projektów, a także wchodzenie przez nowe firmy na nowe rynki.

W szczególności dedykowane będzie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają utrudniony dostęp do finansowania bankowego. Wsparcie będzie przeznaczone również na wzmocnienie aktywności inwestycyjnej istniejących podmiotów gospodarczych z Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie ich konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej.

- Podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest kontynuacją strategii, którą Wielkopolska realizuje od ponad siedmiu lat, wspierając rozwój społeczno-gospodarczy regionu za pomocą zwrotnych form finansowania, w tym Inicjatywy JEREMIE i JESSICA w ramach WRPO 2007-2013. Nowe środki w obecnej perspektywie będą stanowiły dodatkową dźwignię dla rozwoju przedsiębiorstw - zaznaczył Leszek Wojtasiak, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: MR

E-Doradca Analiza Finansowa