Rząd przyjął nowy instrument wsparcia inwestycji

Rząd przyjął nowy instrument wsparcia inwestycji

Wdrożenie nowego instrumentu wsparcia nowych inwestycji już na przełomie marca i kwietnia 2018 r. jest coraz bardziej realne. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów.

 

 W dniu 20 lutego 2018 r. rząd przyjęła pakiet przepisów wprowadzających nowy schemat pomocowy dla inwestorów w Polsce. To ważny krok w procesie wdrażania nowego instrumentu wsparcia inwestycji. Wydaje się jednak, że sprawa nabiera ponownie tempa i nowy instrument zacznie funkcjonować już wkrótce. W procesie legislacyjnym pozostał jeszcze etap sejmowy.

 

Nowy instrument będzie funkcjonował równolegle do obecnych Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Pozytywne jest to, że inwestycje nie będą musiały być już ograniczone do obszarów Specjalnych Stref Ekonomicznych. Dotychczasowe przepisy SSE będą obowiązywały wyłącznie dla zezwoleń wydanych na ich podstawie. Natomiast po wejściu w życie projektowanej ustawy, nowe inwestycje będą mogły korzystać ze wsparcia publicznego jedynie w oparciu o decyzję o wsparciu wydaną na mocy nowych przepisów.

Projekt zakłada m.in. możliwość korzystania ze zwolnienia z CIT przez firmy inwestujące w dowolnym miejscu w Polsce, ocenę projektów pod kątem jakościowym i ilościowym oraz wyznaczenie konkretnego okresu na wykorzystanie zwolnienia podatkowego uzależnionego od lokalizacji inwestycji. Na preferencje będą mogły liczyć m.in. mikro, małe i średnie firmy oraz inwestycje realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.

Inwestorów czekają zatem duże zmiany. Pozyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego może okazać się dla nich jednak trudniejsze niż obecnie z uwagi na konieczność spełnienia licznych kryteriów, na co zwraca uwagę ekspert.

Jacek Zimoch Starszy Menedżer w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC:

Patrząc na kryteria oceny projektów, można stwierdzić, iż pozyskanie zwolnienia z CIT będzie z pewnością trudniejsze niż w ramach systemu obowiązującego w SSE. Pierwszą przeszkodą dla inwestorów, szczególnie dużych firm, może okazać się kryterium ilościowe, czyli wymagana minimalna wartość inwestycji, która w tych najbardziej rozwiniętych regionach wynosić będzie do 100 mln zł. Do tego dochodzi konieczność spełnienia licznych kryteriów jakościowych. To spowoduje, iż wsparcie dla dużych przedsiębiorstw będzie kierowane wyłącznie na największe inwestycje. Istotne jest, aby proces oceny projektów był przejrzysty, tak aby inwestorzy byli w stanie ocenić szanse na pozyskanie pomocy jeszcze przed wystąpieniem o nią.

 

Więcej na tren temat na www.pwc.pl

Źródło: PwC

E-Doradca Analiza Finansowa