Są najnowsze dane GUS o PKB

Są najnowsze dane GUS o PKB

Urząd podał wstępny szacunek produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale 2018 roku.

 

 

 

Zgodnie z komunikatem GUS produkt krajowy brutto (PKB) w pierwszym kwartale 2018 roku był realnie wyższy o 5,2% w porównaniu z 2017 r., wobec 4,4% w  analogicznym okresie 2017 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).

W pierwszym kwartale 2018 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5,0%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,2% w porównaniu z I kwartałem ub. roku.

Fragment komentarza BZ WBK dot. inflacji z 1 czerwca br.:

Inflacja w maju wzrosła do 1,7% r/r wg wstępnego szacunku, a wzrost PKB w I kw. 2018 przyspieszył do 5,2% r/r. Ponownie więc dane inflacyjne zaskoczyły w dół, a te o wzroście gospodarczym w górę. Wysokie ceny paliw i efekty bazy pchną inflację nieco powyżej 2% w kolejnych dwóch miesiącach, ale tylko tymczasowo i przed końcem roku dynamika CPI powinna się cofnąć, mimo stopniowego wzrostu inflacji bazowej. Jeśli chodzi o strukturę wzrostu gospodarczego w I kwartale, to jest ona odrobinę rozczarowująca, ponieważ praktycznie jedynym źródłem pozytywnej niespodzianki był wyjątkowo mocny wzrost zapasów, który dodał do dynamiki PKB aż 1,9 pkt. proc. Wszystkie pozostałe komponenty zaskoczyły in minus. Pięcioprocentowe tempo wzrostu PKB trudno będzie utrzymać w kolejnych kwartałach. Niemniej, spowolnienie powinno być delikatne i cały rok ma szansę zamknąć się dynamiką wzrostu niewiele poniżej ubiegłorocznego 4,6%.

Źródło: GUS, BZ WBK, Serwis ekonomiczny Codziennik

E-Doradca Analiza Finansowa