Stan środków walutowych w czerwcu 2017 r.

Stan środków walutowych w czerwcu 2017 r.

Resort finansów wydał komunikat w sprawie zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa.

Ministerstwo Finansów poinformuje, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w czerwcu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość  43,6 mln EUR (182,7 mln PLN),
  • odsetki – równowartość 150,5 mln EUR (633,7 mln PLN).

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca 2017 r. wyniósł łącznie 8.353,1 mln EUR (35.304,2 mln PLN).
 

Źródło MF

E-Doradca Analiza Finansowa