Transparentność podatkowa może pomóc firmie wizerunkowo

Transparentność podatkowa może pomóc firmie wizerunkowo

Firmy powinny potraktować transparentność jako narzędzie wspierające ich biznes, a nie kreujące dodatkowe ryzyko dla reputacji.

 

 

 

 

W czasach stale zwiększającej się transparentności podatkowej, przedsiębiorcy i spółki muszą się przygotować na nowe wyzwania. Wynikają one z globalnego trendu, który jest wyraźnie widoczny także w realiach ekonomicznych i społecznych w Polsce. Jak zaznacza PwC mimo potencjalnych zagrożeń, zmiany niosą też realne szanse dla podatników na wsparcie  swojego biznesu.

 

Wyraźny globalny trend

Transparentność i wymiana informacji między organami podatkowymi z różnych krajów to główny trzon działań zapobiegających unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania.

Wiele krajów wdraża systemy automatycznej wymiany informacji podatkowych zgodnie ze standardami OECD. Ciekawym rozwiązaniem jest monitoring horyzontalny, który od dłuższego czasu funkcjonuje już w Holandii, a także w Austrii, Korei Południowej, a od niedawna także w Rosji. To forma współpracy administracji podatkowej z określoną grupą podatników, mająca na celu wprowadzenie większej przejrzystości działań podatników i zwiększania dobrowolnego wypełnienia obowiązków podatnika oraz zmniejszenia kosztów jego obsługi.  W tym przypadku podatnik informuje organy podatkowe na wczesnym etapie i ryzyku fiskalnym o swoich zamierzonych działaniach, a organ, w przypadku postępowania zgodnie z jego wytycznymi, gwarantuje poprawność rozliczenia.

Sporo kontrowersji wokół ujawnienia danych podatników przez fiskusa 

W ostatnim czasie w Polsce administracja skarbowa ujawniła wyniki podatkowe w podatku dochodowym 4 500 podatników o przychodzie przekraczającym 50 mln euro. Ministerstwo Finansów wskazywało, że decyzja o publikacji wynikła z potrzeby większej kontroli nad poczynaniami przedsiębiorców, której efektem miałaby być mniejsza skłonność do unikania opodatkowania.

Publikacja wywołała duży rozdźwięk w mediach, a zakres publikowanych informacji spore kontrowersje. Same dane, bez ich szczegółowej analizy i kontekstu, mogą bowiem przekłamywać rzeczywistość dotyczącą faktycznej sytuacji podatkowej podmiotu.

Jednocześnie, fiskus zaczyna oferować zachęty do odpowiedniego płacenia podatków. Jednym z głównych pomysłów, które mają zostać zrealizowane w ramach nowej Ordynacji Podatkowej, jest zbilansowanie interesów podatnika i fiskusa zgodnie z zasadą 3 x P – nowy system podatkowy ma być prosty, przejrzysty i przyjazny.

Zmiany to też szansa

Zmiany te to jednak nie tylko wyzwania, ale także szansa. Osoby odpowiedzialne za podatki powinny zastanowić się nad wykorzystaniem bieżącego trendu dla polepszenia wizerunku firmy. Pozwoli to na zbudowanie relacji na wielu płaszczyznach: z konsumentem, społeczeństwem, jak i akcjonariuszem. Poprzez umiejętne ukazanie polityki podatkowej podmiotu przedsiębiorcy, spółki mogą tworzyć pozytywny obraz działalności swojego biznesu.

Więcej na www.pwc.pl

Źródło: PwC

Autor: Redakcja portalu

E-Doradca Analiza Finansowa