Uwaga! 1 czerwca 2017 r. zmienia się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych

Uwaga! 1 czerwca 2017 r. zmienia się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych

1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, m.in. dotyczące zaskarżania interpretacji indywidualnych. Zobacz, co to w praktyce dla Ciebie oznacza.

Jak jest po 1 czerwca 2017 r.

Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skróci to drogę odwoławczą, a tym samym czas oczekiwania na weryfikację interpretacji przez sąd – takie zmiany zakłada wchodząca w życie 1 czerwca 2017 r. nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z nowymi przepisami zniknie obowiązek wezwania dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa przed złożeniem skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). 

Co to w praktyce oznacza

Oznacza to, że osoba, która chce zaskarżyć interpretację do sądu, nie będzie już składała wezwania do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do WSA. Zrobi to za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. 

Dyrektor KIS będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego.

W przypadku postępowań przed sądami administracyjnymi, które rozpoczęły się i nie zostały zakończone przed 1 czerwca 2017 r., obowiązują przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r.

Natomiast nowe przepisy dotyczące wnoszenia skarg mają zastosowanie do interpretacji wydanych po 31 maja 2017 r. Informacje o nich będą umieszczane w pouczeniach o przysługującej drodze odwoławczej. Jeżeli wnioskodawca, zamiast skargi, omyłkowo skieruje wezwanie do dyrektora KIS, urzędnicy powiadomią go o zmianie prawa.

Jak było do końca maja 2017 roku

Do tej porywarunkiem wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego było wcześniejsze wezwanie dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa. Trzeba było to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu interpretacji.

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego należało wnieść za pośrednictwem dyrektora KIS, który wydawał interpretację w terminie:

  • 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  • 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie. 

Dyrektor KIS mógł zmienić z urzędu wydaną interpretację indywidualną na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Źródło: www.mf.gov.pl

  • ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935).

E-Doradca Analiza Finansowa