Uwaga na fałszywe e-maile o planowanej kontroli

Powiadomienia o planowanej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jakie zostały rozesłane do wielu firm e-mailem, nie zostały wysyłane przez PIP, mimo adresu spod którego były kierowane: [email protected]

"Państwowa Inspekcja Pracy nie powiadamia nikogo za pośrednictwem mejla o planowanej kontroli, gdyż w tym zakresie obowiązują inne, ściśle określone procedury.

Mając także na uwadze sygnały od pracodawców o zgłaszaniu się do nich rzekomych inspektorów pracy, przedstawiających odpłatne oferty szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, informujemy, iż Państwowa Inspekcja Pracy nie prowadzi odpłatnych szkoleń dla pracodawców jak również nie wydaje za opłatą certyfikatów ukończenia kursów czy szkoleń. Tym samym nic wspólnego z Państwową Inspekcją Pracy nie mają oferowane przez osoby podszywające się pod inspektorów pracy certyfikaty umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy w zamian za usługi, czynności, zaświadczenia czy nawet wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy są oszustwem i należy je zgłaszać do organów ścigania. Można skontaktować się także z okręgowym inspektoratem pracy." - podała w komunikacie PIP.

zródło: PIP

E-Doradca Analiza Finansowa