Uwaga na komercyjne wezwania do rejestrowania działalności gospodarczej

Uwaga na komercyjne wezwania do rejestrowania działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy otrzymują wezwania do zapłaty za wpis do komercyjnych rejestrów działalności gospodarczej, które mogą ich wprowadzać w błąd. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, jest bezpłatny.

Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały od przedsiębiorców, którzy otrzymują zawiadomienia dotyczące opłat za wpis np. do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych i Firm (siedziba: ul. Miedziana 11/12) lub do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (siedziba: ul. Marszałkowska 115).Korespondencja ta może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystanie podobieństwa nazwy prywatnej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest ona prowadzona przez Ministra Rozwoju i Finansów, a wpis do niej jest BEZPŁATNY.
  

E-Doradca Analiza Finansowa