W Polsce nadal dobre warunki dla zagranicznych inwestorów

W Polsce nadal dobre warunki dla zagranicznych inwestorów

Jak wynika z 11. edycji badania „Klimat inwestycyjny w Polsce”, zagraniczni inwestorzy oceniają Polskę jako dobre miejsce do lokowania biznesu. Aż 92% przedstawicieli firm zagranicznych jest zadowolonych z decyzji o zainwestowaniu w Polsce i zrobiłoby to ponownie.

 

Badanie przeprowadziła Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a efektem współpracy z firmą Grant Thornton oraz bank HSBC jest raport dot. inwestycji w kraju.

Według badania, Polska przez zagraniczne firmy oceniana jest średnio na poziomie 3,7 punktów na 5 możliwych. To nie tylko jedna z najwyższych ocen w 11-letniej historii badania, oznaczająca praktycznie utrzymanie zeszłorocznego rekordu (3,72 pkt). Polska ma dobre i bardzo dobre warunki inwestycyjne – tak uważa łącznie 64% respondentów, natomiast 30% mówi o średniej ocenie klimatu inwestycyjnego. Odsetek odpowiedzi krytycznych wyniósł jedynie 4%. Wszystko wskazuje więc na to, że takie czynniki, jak np. rosnące wyzwania związane z rekrutacją pracowników, które potencjalnie mogłyby utrudniać realizację inwestycji w Polsce, zostały zrównoważone czynnikami pozytywnymi, np. dobrą koniunkturą gospodarczą, bardzo wysoko ocenianą przez uczestników badania.

Wyniki ankiety PAIH, HSBC i Grant Thornton sugerują także, że Polska ma do zaoferowania zagranicznemu biznesowi w pierwszej kolejności przyjazne i stabilne środowisko makroekonomiczne połączone z mocnym popytem wewnętrznym i prężnie działającym otoczeniem biznesowym. Stabilność ekonomiczna to najwyżej oceniony parametr (4,01 pkt na 5 możliwych) spośród 26 czynników definiujących klimat inwestycyjny kraju. Od kilkunastu lat Polska pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej. Jednocześnie nie należy zapominać o wyzwaniach. Inwestorzy uznali, że poprawy wymaga stałość  i przewidywalność prawa (2,75 pkt), efektywność sądownictwa gospodarczego (2,84 pkt) oraz nie tyle sama wysokość podatków, co formalności z nimi związane (2,91 pkt).

Badanie „Klimat inwestycyjny w Polsce”
Źródło: Grant Thornton

E-Doradca Analiza Finansowa