Więcej resortów gospodarczych i zmiany personalne po rekonstrukcji rządu

Więcej resortów gospodarczych i zmiany personalne po rekonstrukcji rządu

W wyniku rekonstrukcji rządu resort finansów po Mateuszu Morawieckim objęła Teresa Czerwińska. Jerzy Kwieciński otrzymał tekę ministra inwestycji i rozwoju, dotychczasowy wiceminister w ministerstwie rozwoju. Natomiast minister przedsiębiorczości i technologii została Jadwiga Emilewicz.

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza skomentowała ostatnie zmiany w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, jakie miały miejsce w ramach rekonstrukcji.

Premier Mateusz Morawiecki dokonał rekonstrukcji rządu. Zmiany dotknęły kluczowych dla przedsiębiorczości sektorów i na pierwszy rzut oka wydają się pozytywne. Za takie uważam przede wszystkim powstanie nowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które skupi w sobie dwie istotne dla gospodarki kwestie – przedsiębiorczość i nowe technologie. Jadwiga Emilewicz, jako wiceminister dała się poznać, jako osoba merytoryczna, która współpracowała ze środowiskiem startupów i funduszy vc w ramach programu Start in Poland. Mam nadzieję, że poza sektorem nowych technologii resort będzie równie intensywnie wspierał wszystkich ludzi funkcjonujących w gospodarce, a także kontynuował i wdrażał działania tworzące dobry klimat dla przedsiębiorczości jak np. konstytucja dla biznesu. Najistotniejsze będzie wprowadzenie zapisów prawa przedsiębiorców w życie i dopilnowanie ich respektowanie przez urzędników. Zadaniem tego ministerstwa powinno być doprowadzenie do awansu Polski w rankingu Doing Business.


Najdłuższą listę potrzeb środowisko przedsiębiorców kieruje do Ministerstwa Finansów. Dla prowadzenia biznesu w Polsce niezbędne jest uproszczenie prawa podatkowego, jednolita interpretacja i nienadawanie klauzuli obchodzenia prawa. Nowa ordynacja jest już gotowa, niemniej to od minister Teresy Czerwińskiej i jej zespołu będzie zależał efekt finalny.

Wydzielenie nowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także obsadzenie w roli szefa resortu Jerzego Kwiecińskiego jest dużą szansą na jak najlepsze wykorzystanie inwestycji zagranicznych, a także funduszy unijnych i tworzenie wysoko innowacyjnej kooperacji polskiego przemysłu z partnerami zagranicznymi. Przyciąganie zagranicznych inwestycji i budowanie polskiego kapitału – oba te procesy powinny postępować równolegle.

Musimy skoncentrować się na jak najlepszym wydaniu tych pieniędzy, które w gospodarce są, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Poza tą kwestią do zadań ministra Kwiecińskiego będzie należało umiejętne zrównoważenie inwestycji między – z jednej strony dotowaniem – Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (mających wpływ na wyrwanie się Polski z pułapki średniego rozwoju), a unikaniem tworzenia pojedynczych „wysp rozwoju” na obszarach słabo rozwiniętych, czyli dbanie o zrównoważony rozwój i działanie na rzecz solidarności społecznej i efektywnej redystrybucji.

W Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju była również mowa o ekspansji eksportowej, jako jednym z warunków rozwoju Polski w długiej perspektywie. Wizerunek Polski na arenie międzynarodowej w sposób bezpośredni przekłada się na kwestie gospodarcze, zainteresowanie inwestorów oraz szanse polskich eksporterów na rynkach zagranicznych. Mam nadzieję, że nowy Minister Spraw Zagranicznych podejmie odpowiednie działania.

Źródło: KIG

E-Doradca Analiza Finansowa