Wybrano Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych

Wybrano Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych

Czternaście banków otrzymało od ministra finansów i rozwoju tytuł Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych na 2018 rok. Tytuł ten będzie także dotyczył następnych lat, ponieważ dealerzy będą pełnić swoją funkcję przez czas nieokreślony.DSPW zostali wybrani na podstawie wyników konkursu, który trwał od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.


Nowy „Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 14 września 2017 r." nadaje bezterminowy charakter funkcji DSPW oraz określa, że z nowo wyłonionymi DSPW Minister Rozwoju i Finansów zawrze umowy o pełnienie funkcji DSPW na czas nieokreślony.

Lista DSPW na rok 2018 i kolejne lata:

1 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
2 mBank S.A.
3 BNP Paribas S.A.
4 PKO BP S.A.
5 ING Bank Śląski S.A.
6 Bank Zachodni WBK S.A.
7 Bank PEKAO S.A.
8 Bank Millennium S.A.
9 Goldman Sachs International
10 Société Générale S.A. Oddział w Polsce
11 Barclays Bank plc
12 HSBC Bank plc
13 J.P. Morgan Securities plc
14 Deutsche Bank AG

(Uszeregowane według pozycji w zakończonym konkursie).

Źródło: MF

E-Doradca Analiza Finansowa