Zmiana prognozy deficytu Polski. W tym roku niższy, później wzrośnie

Zmiana prognozy deficytu Polski. W tym roku niższy, później wzrośnie

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski w 2017 roku do 2,7 proc. z 2,9 proc. produktu krajowego brutto, a w 2018 roku podwyższył do 2,7 proc. z 2,6 proc. - wynika z październikowego monitora fiskalnego.

 

Ponadto, w porównaniu z kwietniowym raportem, MFW obniżył prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB.
Saldo pierwotne finansów publicznych, tj. po usunięciu kosztów obsługi długu publicznego, pozostaje ujemne w horyzoncie projekcji.
Dla przypomnienia, organizacja podwyższyła także wzrost PKB Polski w październikowej edycji World Economic Outlook. W kwietniu ekonomiści funduszu oczekiwali, że dynamika PKB w 2017 r. wyniesie 3,4, a w 2018 r. będzie na poziomie 3,2 proc.
MFW przewiduje również, że inflacja na koniec 2017 r. wyniesie 1,9 proc., a na koniec 2018 r. 2,6 proc., czyli odpowiednio o 0,4 pkt. proc. niżej i 0,2 pkt. proc. wyżej niż w prognozach kwietniowych.

Źródło: TVN BIS

E-Doradca Analiza Finansowa