Zmiany w biznesie a podatki w firmie: ważna komunikacja na etapie planowania

Zmiany w biznesie a podatki w firmie: ważna komunikacja na etapie planowania

Jedynie 37% dyrektorów podatkowych jest informowana o ważnych zdarzeniach biznesowych, które mogą mieć wpływ rozliczenia podatkowe jeszcze na etapie planowania. Dlatego potrzebna jest znacząca poprawa komunikacji pomiędzy komórkami biznesowymi i działami podatkowymi przedsiębiorstw. PwC przedstawiło wyniki badania dotyczące wyzwań dla zarządzających działami podatkowymi.

 

 

 

 

Firma PwC przeprowadziła w lipcu 2017 r. badanie „Doradca podatkowy przyszłości”, które pokazuje z jakimi problemami muszą się mierzyć i jakie bariery przełamywać, aby wzmacniać rolę działów podatkowych w przedsiębiorstwie? Jakie są jego wyniki? Dyrektorzy działów podatkowych wskazali kilka istotnych problemów dotykających ich zespoły. Problemy te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.

Działy biznesowe w firmie contra dział podatkowy – brak zrozumienia i współdziałania

Do przyczyn wewnętrznych należą przede wszystkim problemy ze rozumieniem biznesu przez pracowników działów podatkowych, a także nie dostrzeganie jego istoty. Często wiąże się to z niedostatecznym zrozumieniem samych celów biznesowych przedsiębiorstwa i skupienie się tylko na aspektach podatkowych. Podobne utrudnienia mogą pojawiać się także po stronie komórek biznesowych – niska świadomość podatkowa specjalistów z rożnych działów biznesowych oraz wśród kadry menedżerskiej. Poważnym zagrożeniem jest także nadmierna chęć działów biznesowych do realizowania swoich celów, bez zrozumienia, jakie ryzyka pociągają za sobą podejmowane przez nich aktywności.

Zdania respondentów są w tej kwestii podzielone po równo: połowę stanowią przedsiębiorstwa, gdzie decydenci rozumieją wagę korzystania ze wsparcia działu podatkowego przy realizacji zadań biznesowych i stale z niej korzystają. Po drugiej stronie znalazły się działy podatkowe, które nie są angażowane przez decydentów lub są angażowane tylko sporadycznie. Na poparcie tezy drugiej z grup, aż 63% dyrektorów podatkowych zadeklarowało, że nie jest informowana o ważnych zdarzeniach i zmianach biznesowych na etapie planowania. W wielu przypadkach pracownicy działu podatkowego dowiadują się o istotnych zmianach w biznesie, które mają wpływ na rozliczenia podatkowe, już po ich wejściu w życie, ewentualnie w przypadku pojawienia się problemów lub wątpliwości. Zdarza się też, że pracownicy działów podatkowych nie są w ogóle informowani, wtedy o zmianach dowiadują się po fakcie: z faktur lub innych dokumentów źródłowych.

Co poprawić?

Takie opinie to wyraźny sygnał, że potrzebna jest znacząca poprawa komunikacji pomiędzy komórkami biznesowymi i działami podatkowymi przedsiębiorstw. Niezbędne jest stałe uświadamianie, jakie ryzyka pociągają za sobą decyzje działów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych i rzadziej występujących transakcji. A z drugiej strony bezwzględnie konieczne jest, aby pracownicy działów podatkowych mieli pełną świadomość i zrozumienie, jakie są cele przedsiębiorstwa, jak wyglądają założenia finansowe i jakie są priorytety dla zarządu firmy.

Więcej na ten temat na stronie www.pwc.pl

Źródło: PwC

 

Autor: oprac. redakcja portalu

E-Doradca Analiza Finansowa