Analiza i ocena projektów inwestycyjnych

Znajdziesz tu unikalny program w Excelu do analizy projektów inwestycyjnych w dwóch wersjach - z polami do wypełnienia oraz z polami wypełnionymi zgodnie ze studium przypadku opisanym w plikach w formacie pdf.

Analiza restrukturyzacji finansowej w firmie

Program do analizy wpływu zmiany struktury kapitału na kreowanie wartości dodanej przez firmę.

Analiza systemu dźwigni w przedsiębiorstwie

Program w MS Excel do analizy systemu dźwigni operacyjnej, finansowej oraz całkowitej (łącznej).

Analiza zapasów

Z tego programu dowiesz się, w jaki sposób efektywnie i szybko można ocenić gospodarkę zapasami w firmie. Sprawdź, jak zastosować model Wilsona, model II, model z upustem cenowym oraz z dopuszczalnym niedoborem zapasu.

Diagramy analityczne

Program prezentuje sposoby czytelnej prezentacji analiz finansowych. Dzięki diagramowi analitycznemu będziesz mógł szybko przedstawić np. rachunek wyników wraz z możliwością wprowadzania różnych hipotetycznych wariantów analizy.

Optymalizacja wykresów

Ten program pokaże Ci, co zrobić, aby Excel sam wybierał wartości, które mają być prezentowane. Dowiesz się zatem, jak zbudować wykres, który będzie przedstawiał dane stanowiące tylko fragmenty tabeli źródłowej - określone wiersze.

Zbiorczy skoroszyt - raport zbiorczy

Program z zestawieniem wyników osiągniętych w kolejnych miesiącach roku przez poszczególne punkty sprzedaży. W oddzielnym arkuszu - podsumowanie.

Badanie efektywności inwestycji

Przeprowadź Badanie Efektywności Inwestycji - oceń, czy dana inwestycja się opłaca - metodą NPV.

E-Doradca Analiza Finansowa