Schemat Du Ponta

Program w MS Excel obrazujący piramidę Du Ponta - liczącą ROE na podstawie danych z bilansu i RZiS - wariant porównawczy (na podstawie danych z artykułu) oraz wariant kalkulacyjny do samodzielnego wypełnienia.

Wyliczenie ROAo oraz ROE

Program do analizy rentowności firmy na podstawie wprowadzonych danych finansowych firmy - porównanie 2 firm.

E-Doradca Analiza Finansowa