W II kwartale tego roku zarobki wyższe niż przed rokiem

W II kwartale tego roku zarobki wyższe niż przed rokiem

W dniu dzisiejszym ukazał się komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2017 r.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 r. wyniosło 4220,69 zł. Było ono wyższe o 5,0 proc. od tego sprzed roku. 

Dla porównania warto przypomnieć, że w pierwszym kwartale br. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4353,55 zł. A zatem w ujęciu kwartalnym nastąpił spadek o 3,1 proc.
Źródło GUS

 
 

E-Doradca Analiza Finansowa