Współpraca z agencją ratingową - kiedy warto

Współpraca z agencją ratingową - kiedy warto

Inwestorzy coraz częściej żądają ocen ratingowych, jako swoistej polisy ubezpieczeniowej. Rola, jak i popularność ratingów zatem rosną. Warto zatem wiedzieć, kiedy warto ubiegać się o rating oraz na czym polega współpraca z agencją ratingową.

Na świecie działa kilkadziesiąt agencji ratingowych. Większość z nich operuje na lokalnych lub regionalnych rynkach (np. japońska JRA obecna w Azji Południowo-Wschodniej) bądź specjalizuje się w ocenie firm z poszczególnych sektorów (np. AM Best firm ubezpieczeniowych).

W skali światowej liczą się trzy agencje: Moody’s Inwestors Service, Standard&Poor’s oraz FitchRatings, posiadające łącznie ok. 95% rynku.

Na czym polega rating

Podstawowym narzędziem agencji są skale ocen, zazwyczaj 9 stopniowe, przy czym do każdego ze stopni przypisana jest odrębna definicja opisująca oczekiwanie agencji w zakresie możliwości wywiązania się z zobowiązań przez emitenta zakwalifikowanego do danego poziomu ratingu. Dodatkowym wyróżnikiem są plusy i minusy dodawane do każdego stopnia skali, co pozwala na większe różnicowanie ocen.

Ambicją agencji używających skal globalnych jest osiągnięcie tego samego prawdopodobieństwa niespłacenia zobowiązań przez emitentów posiadających dany rating, bez względu na ich branżę, lokalizację, własność i inne różnicujące parametry.

Kiedy warto zainteresować się ratingiem

Najbardziej naturalnym zastosowaniem ratingu i korzyścią dla firmy jest emisja obligacji z dobrym ratingiem, co przekłada się na oszczędności na oprocentowaniu płaconym inwestorom. Posiadanie ratingu może się też przełożyć na lepsze warunki kredytu kupieckiego w transakcjach międzynarodowych.

Jeżeli w perspektywie kilku lat firma planuje wyjście z działalnością poza kraj albo rozważa nawet w długiej perspektywie finansowanie z rynku kapitałowego, warto przeanalizować potencjalną przydatność ratingu.

Ryzyko

Firma, która niewłaściwie ułoży swoje relacje z agencją może otrzymać produkt, którego wcale nie chciała, czyli publiczny rating na niskim poziomie.

Możliwe jest także, obok kwestii reputacji firmy po publikacji takiego ratingu, pogorszenie relacji z bankami finansującymi. Ujawnienie zbyt niskiego ratingu może spowodować konieczność podniesienia wagi ryzyka firmy i zwiększenie kosztu finansowania w stosunku do poprzedniej sytuacji, gdy rating był nieznany.

Sposobem na uniknięcie niespodzianek jest uwzględnienie ryzyka na etapie negocjowania zapisów w umowie.

Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z agencją…

Określ, jaki jest Twój cel po uzyskaniu ratingu, i na tej podstawie wybierz konkretny produkt. Zaletą ratingów lokalnych jest na przykład efekt promocyjny, szczególnie, że są one umieszczone wyżej na skali ocen. Ratingi te nie mają jednak przełożenia na skalę międzynarodową i nie są uznawane przez inwestorów. Dlatego ich przydatność jest ograniczona do sfery czysto marketingowej.Jeżeli natomiast Twoim celem jest uzyskanie dostępu do rynków kapitałowych i atrakcyjnej ceny pieniądza (która w dużej mierze skorelowana jest z wysokością oceny ratingowej) wybrać powinieneś rating międzynarodowy.

Rozmowy warto rozpocząć jak najwcześniej.Jeżeli firmie będzie potrzebny rating np. za dwa lata, warto już dziś rozpocząć dialog z agencją. Istotną zaletą nawiązania współpracy z wyprzedzeniem jest możliwość poznania zastrzeżeń, które mogą obniżać rating. Będzie czas aby je wyeliminować

Rating nie musi być natychmiast upubliczniony. Wszystkie agencje posiadają pewną elastyczność w tym zakresie i nadany rating może być przekazany do wiadomości tylko firmie.

Początkiem współpracy z agencją jest przygotowanie zestawu informacji wg jej wymagań (rating book). Będziesz musiał przekazać informacje, które mogą być traktowane przez Ciebie jako bardzo wrażliwe i chronione.

Pamiętaj jednak, że brak dostępu do nich jest traktowany przez analityków jako minus i zaliczany na niekorzyść ocenianego, zaś działanie w reżimie poufności jest standardem dla agencji, które na zaufaniu wszystkich uczestników rynku opierają swoją wyjątkową pozycję.

Raport

Ratingowi towarzyszy raport analityczny. Projekt tego raportu, bez wskazania poziomu ratingu powinien być, przed nadaniem ratingu, przesyłany firmie dla sprawdzenia faktografii i ujęcia informacji wrażliwych. Uważnie go analizując można poznać główne zastrzeżenia agencji i prawdopodobny rating.

Sprawdzanie raportu jest najlepszym momentem na ewentualną interwencję i dodatkową dyskusję z analitykiem agencji, co może mieć wpływ na jego rekomendację wysokości ratingu.

Autor: Wojciech Lipka
Słowa kluczowe:
agencja ratingowarating

E-Doradca Analiza Finansowa