Inwestycje kapitałowe w Polsce spadają, stawiając przyszły wzrost gospodarczy pod znakiem zapytania

Inwestycje kapitałowe w Polsce spadają, stawiając przyszły wzrost gospodarczy pod znakiem zapytania

Polska pozostaje w tyle za światową średnią pod względem inwestycji kapitałowych w zasoby biznesowe gospodarki i infrastrukturę publiczną, stawiając przyszłe perspektywy wzrostu pod presją, ujawnia nowe badanie przeprowadzone przez UHY, międzynarodową sieć księgową i doradczą

Inwestycje kapitałowe w Polsce spadły o 4,5% w ciągu pięciu lat – podczas gdy średnia globalna wzrosła o 21%. Chiny zwiększyły inwestycje kapitałowe o 73% w ciągu pięciu lat

Według UHY Polska odnotowała spadek inwestycji kapitałowych o 4,5% w ciągu ostatnich pięciu lat* do 97,5 mld USD w 2015 (ostatnie dostępne dane). Odpowiada to 20.5% jej PKB w 2015. Natomiast średnia globalna wynosi 25,7% PKB.

UHY twierdzi, że wyższe poziomy inwestycji kapitałowych wskazują, że firmy planują zwiększenie zdolności produkcyjnych, poprawę wydajności lub wejście na nowe rynki poprzez otwarcie nowych zakładów. Są one również odzwierciedleniem wsparcia rządów na rzecz wzrostu poprzez poprawę połączeń transportowych, bardziej wydajne wytwarzanie mocy i rozwój innej niezbędnej infrastruktury, na którą liczą przedsiębiorstwa.

Badanie UHY dotyczyło "nakładów brutto" – lub inwestycji kapitałowych – w 41 największych gospodarkach na świecie, i polegało na pomiarze trendów w ciągu pięciu lat oraz porównaniu poziomu inwestycji do produktu krajowego brutto (PKB).

Nakłady brutto mierzy się wydatkami na aktywa, takie jak systemy informatyczne, nowe urządzenia i maszyny oraz inwestycje rządowe w projekty infrastrukturalne. Badanie UHY porównuje te nakłady do PKB, aby ukazać je w kontekście wielkości gospodarki kraju.

UHY twierdzi, że silne uzależnienie Polski od inwestycji zagranicznych spowodowało, że ​​na inwestycje kapitałowe miała wpływ recesja w innych krajach, zwłaszcza w strefie euro – nawet jeśli wzrost gospodarczy w Polsce pozostawał silny po globalnym kryzysie finansowym.

UHY dodaje, iż niepewność co do perspektyw rozwoju gospodarczego w Polsce prawdopodobnie także mogła spowodować wahania dotyczące decyzji inwestycyjnych sektora prywatnego.

Spowolnienie inwestycji publicznych było kolejnym czynnikiem, ponieważ władze lokalne napotykają na trudne warunki finansowe a okres przejściowy między wieloletnimi ramami finansowymi UE (Perspektywy Finansowe UE) spowodował niepewność co do limitów wydatków.

Kraje europejskie odnotowały średni spadek inwestycji kapitałowych o 5,5% w ciągu ostatnich pięciu lat do zaledwie 187 mld USD w 2015 r. (najnowsze dostępne dane).

Na szczycie znajdują się mknące do przodu Chiny, zwiększające inwestycje kapitałowe o 73% do 5 bilionów USD. Jest to równowartość 45% PKB Chin. Według UHY bardzo wysoki poziom inwestycji w Chinach w ostatnich latach pomógł podtrzymać dynamikę długiego wzrostu, który utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie (w roku 2015 na poziomie 6,9%)**.

Obok szerokiej gamy dużych projektów infrastrukturalnych, służących poprawie produktywności i konkurencyjności, firmy w Chinach szybko rozwijają możliwości i inwestują w innowacje, wzmacniając swoją pozycję na globalnym rynku.

Piotr Woźniak, Partner w UHY ECA: 

Inwestycje kapitałowe są niezbędne do budowy wzrostu gospodarczego, więc Polska musi utrzymać ich tempo.

Mimo że Polska przetrwała światowy kryzys finansowy lepiej niż większość krajów, to poziom zagranicznych inwestycji został mocno dotknięty recesją w innych krajach. Jednak w miarę uzdrawiania gospodarki światowej ważniejsze niż kiedykolwiek staje się kładzenie nacisku na prowadzenie działalności inwestycyjnej na rzecz tworzenia miejsc pracy, pobudzenia produktywności i zwiększenia konkurencyjności.

Polska musi zagwarantować, że będzie mogła dotrzymać kroku nie tylko innym rozwiniętym gospodarkom, ale także gospodarkom wschodzącym, które dążą do wzrostu poprzez alokowanie większego kapitału na projekty inwestycyjne, zwiększając tym samym przewagę konkurencyjną. Chiny wyznaczyły drogę, a inni nią podążają.

Kluczowe jest, aby rząd robił wszystko w celu aktywnego wspierania inwestycji biznesowych, zwłaszcza poprzez działania mające na celu pobudzenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Inwestycje w sektorze prywatnym są trzykrotnie bardziej znaczące niż inwestycje publiczne, jeśli chodzi o ich wpływ na PKB, więc musi to być kluczowy obszar zainteresowania.

W nadchodzących latach fundusze unijne przyznane Polsce w ramach perspektywy finansowej UE w latach 2014-2020 wraz z działaniami określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju powinny stanowić dalszy bodziec dla wzrostu inwestycji w Polsce.

Tabela 1: Nakłady kapitałowe brutto – zmiana od 2010 r. 

Miejsce

Kraj

2015 GCF
(mld USD)

% zmiany od 2010

1

Bangladesz

$56.4

86.2%

2

Chiny

$5,027.2

73.1%

3

Republika Irlandii

$61.4

60.4%

4

Pakistan

$42.0

49.6%

5

Zambia

$9.1

49.5%

6

Gwatemala

$8.6

48.7%

7

Filipiny

$60.1

46.6%

-

BRIC (średnia)

$1,574.0

42.9%

8

Izrael

$59.7

38.1%

9

Urugway

$10.6

35.5%

10

USA

$3,670.0

33.3%

11

UAE

$101.7

29.9%

12

Peru

$45.4

29.6%

13

Wielka Brytania

$502.7

29.5%

14

Wietnam

$53.6

29.5%

15

Argentyna

$98.3

25.9%

16

Malezja

$74.3

24.6%

-

ASEAN (średnia)

$74.5

22.1%

-

Świat (średnia)

$364.2

21.1%

17

Indonezja

$297.9

20.0%

18

Malta

$2.4

17.5%

19

Singapur

$77.0

16.8%

20

Nigeria

$74.5

16.8%

21

Australia

$356.0

13.1%

22

Meksyk

$260.0

12.1%

23

Egipt

$47.5

11.4%

-

G7 (średnia)

$1,012.1

11.1%

24

Tajlandia

$95.3

10.2%

25

Niemcy

$599.8

3.3%

26

Rumunia

$45.5

1.0%

27

Indie

$678.2

0.7%

28

Dania

$57.8

-1.9%

29

Kanada

$366.4

-3.5%

30

Belgia

$105.6

-3.7%

31

Polska

$97.5

-4.5%

-

Europa (średnia)

$187.0

-5.5%

32

Francja

$540.9

-6.7%

33

Czechy

$50.7

-10.0%

34

Japonia

$1,047.9

-13.7%

35

Holandia

$144.6

-15.3%

36

Rosja

$276.1

-19.9%

37

Hiszpania

$247.7

-26.5%

38

Włochy

$309.5

-29.1%

39

Chorwacja

$8.9

-30.1%

40

Brazylia

$314.3

-34.7%

41

Portugalia

$30.3

-39.8%

 Tabela 2: Nakłady kapitałowe brutto – jako odsetek Produktu Krajowego Brutto (PKB)

Miejsce

Kraj

2015 GCF
(mld USD)

% PKB

1

Chiny

$5,027.2

45.0%

2

Zambia

$9.1

41.3%

-

BRIC (średnia)

$1,574.0

38.5%

3

Indoneszja

$297.9

34.7%

4

Indie

$678.2

32.7%

5

Australia

$356.0

29.1%

-

ASEAN (średnia)

$74.5

28.3%

6

Wietnam

$53.6

28.0%

7

UAE

$101.7

27.5%

8

Czechy

$50.7

27.4%

9

Bangladesz

$56.4

27.3%

10

Singapur

$77.0

26.3%

-

World (średnia)

$364.2

25.7%

11

Rumunia

$45.5

25.6%

12

Japonia

$1,047.9

25.4%

13

Malezja

$74.3

25.1%

14

Malta

$2.4

24.9%

15

Tajlandia

$95.3

24.1%

16

Peru

$45.4

23.6%

17

Kanada

$366.4

23.6%

18

Belgia

$105.6

23.3%

19

Meksyk

$260.0

22.7%

20

Francja

$540.9

22.4%

21

Republika Irlandii

$61.4

21.7%

22

Rosja

$276.1

20.8%

-

G7 (średnia)

$1,005.3

20.7%

23

Filipiny

$60.1

20.6%

24

Polska

$97.5

20.5%

25

USA

$3,670.0

20.3%

26

Izrael

$59.7

19.9%

27

Urugwaj

$10.6

19.9%

28

Dania

$57.8

19.6%

29

Holandia

$144.6

19.5%

-

Europe (średnia)

$187.0

19.3%

30

Niemcy

$599.8

18.8%

31

Chorwacja

$8.9

18.2%

32

Hiszpania

$247.7

17.9%

33

Brazylia

$314.3

17.7%

34

Wielka Brytania

$502.7

17.6%

35

Włochy

$309.5

17.0%

36

Argentyna

$98.3

15.6%

37

Pakistan

$42.0

15.5%

38

Portugalia

$30.3

15.2%

39

Nigeria

$74.5

15.1%

40

Egipt

$47.5

14.4%

41

Gwatemala

$8.6

13.4%

 *2010-2015 Nakłady kapitałowe brutto. Źródło: Bank Światowy i Niemiecki Urząd Statystyczny


Dane kontaktowe:

Dominique Maeremans on +44 20 7767 2621

Nick Mattison or Peter Kurilecz

Mattison Public Relations

+44 20 7645 3636, +44 7860 657 540 or email [email protected]

 

UHY ECA jest członkiem UHY, międzynarodowej sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych. Dalsze informacje na temat Grupy UHY ECA można znaleźć na stronie: www.uhy-pl.com.

E-Doradca Analiza Finansowa