Raport UHY: Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw europejskich o 25% niższe niż przed kryzysem finansowym

Raport UHY: Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw europejskich o 25% niższe niż przed kryzysem finansowym

Obecna wysokość kredytów utrudnia powrót do wzrostu gospodarczego. Dla odmiany, średnia dla wszystkich badanych krajów na świecie jest o 24% wyższa niż w 2008 r. Gospodarki G7 pozostają w tyle za krajami BRIC.

Nowe badanie przeprowadzone przez UHY, międzynarodową sieć niezależnych firm zajmujących się rachunkowością i konsultingiem, ujawniło, że kredyty bankowe dla sektora prywatnego w Europie były w ubiegłym roku średnio o 25% niższe niż przed kryzysem finansowym, co utrudnia powrót gospodarki europejskiej do wzrostu gospodarczego.

Według UHY, w 2016 r. przedsiębiorstwom z przebadanych gospodarek europejskich udzielono pożyczek na łączną kwotę 12,2 bilionów USD w porównaniu do 16,3 bilionów USD w 2008 r.

Dla odmiany średnio we wszystkich 24 badanych krajach na całym świecie, kredyty bankowe dla sektora prywatnego w tym samym okresie wzrosły w ujęciu bezwzględnym o 24%.

UHY twierdzi, że kraje takie jak Hiszpania i Irlandia, które zostały najbardziej dotknięte kryzysem bankowym, odnotowują najwolniejszy powrót do udzielania kredytów dla sektora prywatnego.

Kredyty bankowe w sektorze prywatnym w Irlandii są o 69% niższe niż w 2008 r. (148 mld USD w 2016 r., w porównaniu z 475 mld USD), podczas gdy w Hiszpanii są niższe o 51% (1,3 biliona USD w porównaniu z 2,7 biliona USD).

Nawet w gospodarce niemieckiej, powszechnie postrzeganej jako lokomotywa gospodarek europejskich, w ubiegłym roku zanotowano spadek o 21% z 3,3 bln USD w 2008 r. do 2,6 bln USD w zeszłym roku. Wielka Brytania notuje spadek o 20,3%.

Według UHY to małe firmy są nadal najbardziej dotknięte trwającym ograniczeniem udzielania kredytów bankowych.

Wynika to częściowo z faktu, że organy regulacyjne w odpowiedzi na kryzys finansowy wprowadziły bardziej restrykcyjne zasady udzielania kredytów przez banki, aby zwiększyć kwotę kapitałów, jakie banki muszą zatrzymać na pokrycie swoich zobowiązań. Mając mniejszy kapitał do dyspozycji, banki zazwyczaj bardziej koncentrują się na większych firmach, które według nich mają lepsze zabezpieczenia i większe szanse na spłatę kredytu.

Mniejsze firmy bardziej negatywnie odczuły ograniczenie kredytów bankowych, ponieważ mają mniejsze niż duże przedsiębiorstwa możliwości pozyskania gotówki np. poprzez emisję obligacji korporacyjnych jako alternatywy dla kredytów bankowych.

Źródło:

Bernard Fay, prezes UHY:

"Prawie dziesięć lat od globalnego kryzysu finansowego wiele europejskich małych i średnich przedsiębiorstw nadal cierpi z powodu niedoboru kredytów".

"Ponieważ organy nadzoru zmusiły banki do podwyższenia sumy bilansowej i ograniczenia ryzyka, okazało się, że dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw dostęp do kredytów został znacznie ograniczony. Niektóre większe firmy mogły to obejść, korzystając z dostępu do rynku obligacji, ale mniejsze firmy prawdopodobnie nie mają tyle szczęścia".

"Niedawne kryzysy gospodarcze w niektórych krajach strefy euro i perspektywa Brexitu nadal mają negatywny wpływ na zaufanie kredytodawców. W całej Europie powoduje to, że droga do ożywienia jest jeszcze bardziej pod górę, co ma niekorzystny wpływ nawet na najsilniejsze gospodarki".

"Bez nakładów potrzebnych do finansowania inwestycji firmy będą zmagać się z wykorzystaniem możliwości wzrostu lub wsparcia innowacji, tym samym ryzykując utratę pozycji względem globalnych konkurentów”.


Źródło:

Alan Farrelly z irlandzkiej firmy UHY Farrelly Dawe White Limited, będącej członkiem UHY:

"Gdy gospodarka irlandzka odbije i powróci zaufanie, dostęp do kredytów bankowych będzie odgrywać kluczową rolę w pomaganiu firmom w osiągnięciu ich potencjału zarówno na rynkach krajowych, jak i na świecie. Ważne jest, aby rządy i decydenci UE zrobili wszystko, aby zapewnić, że małe firmy nie zostaną pozostawione samym sobie".

"Jednakże, podobnie jak w innych krajach, zaczynają również obowiązywać inicjatywy mające na celu zapewnienie, aby sektor prywatny był mniej zależny od kredytów bankowych, na przykład poprzez alternatywne źródła finansowania. Nowe możliwości, takie jak crowdfunding i P2P, są coraz popularniejsze”.

Gospodarki G7 pozostają w tyle za krajami BRIC

UHY dodaje, że grupa wiodących światowych gospodarek G7 pozostaje w tyle, podczas gdy gospodarki krajów BRIC rozpędzają się. Średnio kraje G7 doświadczyły spadku w ujęciu realnym o 1%, podczas gdy kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) osiągnęły średni wzrost o 209%.

Chiny są na pierwszym miejscu w tabeli UHY, ponieważ kredyty bankowe dla sektora prywatnego wzrosły tu o 270% między rokiem 2008 a 2016.

Źródło:

Bernard Fay:
"Trwa debata, czy apetyt na pożyczanie krajom BRIC i innym gospodarkom wschodzącym jest zrównoważony, ponieważ poziom zadłużenia wzrasta, podczas gdy wzrost gospodarczy spowalnia w takich krajach jak Chiny. Rewizja zdolności firm do obsługi ich zadłużenia będzie coraz intensywniejsza".

"Co więcej, gdyby stopy procentowe - zwłaszcza w USA - miały wzrosnąć, to mogłoby to zahamować udzielanie kredytów zarówno dla rozwiniętych, jak i wschodzących gospodarek, ponieważ firmy pomyślą dwa razy zanim wezmą droższą pożyczkę”.

Źródło:

Oscar Gutiérrez Esquivel, partner zarządzający w firmie UHY Glassman Esquivel y Cia, S.C., będącej członkiem UHY w Meksyku:
"Kredyty bankowe dla sektora prywatnego mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki kraju, ale obecnie meksykański system bankowy jest skoncentrowany w czterech głównych instytucjach".

"Aby zmniejszyć koszty dla kredytobiorców i pobudzić kredytowanie, władze powinny zachęcać do większej konkurencji. Banki rozwoju powinny odzyskać rolę głównych kredytodawców dla małych i średnich przedsiębiorstw, z których wiele obecnie nie jest obsługiwanych przez banki komercyjne”.

TABELA 1. KWOTA KREDYTÓW BANKOWYCH DLA SEKTORA PRYWATNEGO W USD

Kraj

Kredyty bankowe dla sektora prywatnego    w 2008 (mld USD)

Kredyty bankowe dla sektora prywatnego   w 2016 (mld USD)

Zmiana % w latach 2008-2016

Chiny

$4,570

$16,890

270.0%

BRIC

$6,460

$19,940

208.9%

Indie

$590

$1,100

97.7%

Brazylia

$690

$1,180

71.1%

Malezja

$240

$390

65.0%

Argentyna

$40

$60

54.9%

Kanada

$70

$1,710

45.5%

Meksyk

$120

$180

44.8%

Izrael

$140

$200

43.6%

Australia

$1,250

$1,790

42.5%

Nowa Zelandia

$200

$270

37.6%

Świat

$39,520

$51,360

23.9%

Polska

$220

$250

14.8%

Rosja

$610

$700

14.6%

Stany Zjednoczone

$8,380

$9,560

14.0%

Japonia

$5,240

$5,240

0.2%

G7

$25,540

$25,280

-1.0%

Francja

$2,570

$2,300

-10.6%

Belgia

$340

$290

-14.0%

Holandia

$1,060

$860

-19.2%

Wielka Brytania

$2,870

$2,290

-20.3%

Włochy

$1,970

$1,560

-21.0%

Niemcy

$3,330

$2,620

-21.4%

Dania

$670

$520

-21.6%

Europa

$16,280

$12,220

-24.9%

Rumunia

$70

$50

-26.3%

Hiszpania

$2,710

$1,340

-50.6%

Irlandia

$480

$150

-68.9%


TABELA 2. KWOTA KREDYTÓW BANKOWYCH DLA SEKTORA PRYWATNEGO JAKO PROCENT PKB

Kraj

Zmiana % w latach 2008-2016

Chiny

50.5%

Brazylia

46.2%

Kanada

45.1%

Rosja

40.9%

BRIC

38.9%

Meksyk

31.8%

Malezja

30.2%

Polska

28.1%

Australia

14.7%

Indie

9.9%

Argentyna

9.3%

Francja

8.8%

Japonia

6.8%

Włochy

4.8%

Nowa Zelandia

0.7%

Holandia

0.2%

Belgia

-1.6%

Izrael

-1.9%

Świat

-3.5%

Dania

-7.5%

Stany Zjednoczone

-8.8%

Wielka Brytania

-10.3%

Niemcy

-12.1%

G7

-14.6%

Europa

-16.9%

Rumunia

-23.7%

Hiszpania

-32.5%

Irlandia

-69.1%

Dane kontaktowe:

Dominique Maeremans on +44 20 7767 2621

Nick Mattison or Peter Kurilecz

Mattison Public Relations

+44 20 7645 3636, +44 7860 657 540 or email [email protected]

 

UHY ECA jest członkiem UHY, międzynarodowej sieci prawnie niezależnych firm audytorskich i konsultingowych. Dalsze informacje na temat Grupy UHY ECA można znaleźć na stronie: www.uhy-pl.com.


E-Doradca Analiza Finansowa