Wzrost liczby przedsiębiorstw w Polsce niższy niż w wielu gospodarkach świata

Wzrost liczby przedsiębiorstw w Polsce niższy niż w wielu gospodarkach świata

W ubiegłym roku tempo wzrostu liczby polskich firm było niższe niż w wielu innych gospodarkach na całym świecie, ujawnia nowe badanie przeprowadzone przez UHY, międzynarodową sieć firm księgowych i doradczych.


 

 

Według UHY w ubiegłym roku nastąpił spadek liczby firm w Polsce o 0,5%. W 2015 roku było łącznie 151 tys. polskich przedsiębiorstw, w porównaniu do 150 tys. w 2016 roku (patrz tabela poniżej).  

Dla porównania, ogółem we wszystkich krajach objętych badaniem (22) liczba przedsiębiorstw w 2016 r. wzrosła o 8% w stosunku do poprzedniego roku.  

W opinii UHY liczby te pokazują wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorcy przy zakładaniu i podczas prowadzenia firm w Polsce. Obejmują one wysokie obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obciążenia podatkowe oraz czasochłonną biurokrację wymaganą do uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Niestabilna sytuacja polityczna i nieefektywny system sądowniczy i prawny mogą być również problematyczne dla osiągnięcia sukcesu przez firmy. Ponadto można było zrobić więcej, aby skorzystać z proaktywnej, wykwalifikowanej i taniej siły roboczej, której dostępność obecnie się zmniejsza.

Jednakże ostatnie ulepszone projekty infrastrukturalne powinny przyczynić się do ustabilizowania silniejszej, bardziej wydajnej i produktywnej bazy przedsiębiorstw w nadchodzących latach. Ponadto, rząd wprowadził pewne zwolnienia podatkowe dla spółek z siedzibą w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, co może mieć znaczenie dla zagranicznych inwestorów.  

Pierwsze pięć miejsc w rankingu UHY odnośnie wzrostu liczby przedsiębiorstw jest zdominowane przez wschodzące gospodarki.  

Pierwsze miejsce zajmują Chiny ze wzrostem liczby przedsiębiorstw o 19% w ciągu ostatniego roku. W 2016 r. było ponad 26 milionów chińskich przedsiębiorstw, w porównaniu do prawie 22 milionów w 2015 r. Indie zajmują piąte miejsce z rocznym wzrostem o 7% do 1,1 miliona firm w 2016 r.  

Z badanych krajów zachodnich* pierwsza jest Wielka Brytania, zajmując szóste miejsce w tabeli UHY. Liczba firm w Wielkiej Brytanii wzrosła o 6% w ciągu ostatniego roku.  

Źródło:

Piotr Woźniak z firmy UHY ECA Group (będącej członkiem sieci UHY) komentuje:
“Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość stoją w Polsce przed wieloma wyzwaniami”.  
“Wysokie podatki dla firm, biurokracja i słabe strony ochrony prawnej oznaczają, że warunki założenia i prowadzenia działalności gospodarczej nie są łatwe”. 
“Jednak perspektywy są coraz lepsze, ponieważ ulepszona infrastruktura zwiększa wydajność i produktywność, a środki zachęcające do inwestycji zagranicznych powinny przynosić owoce”. 
“Wszystkie te czynniki powinny sprawić, że Polska będzie coraz bardziej atrakcyjna jako miejsce do założenia firmy w sektorze przemysłowym, i powinny przyczynić się do wzrostu liczby przedsiębiorstw w przyszłości”.


Tabela. Chiny zajmują pierwsze miejsce pod względem tempa wzrostu liczby firm – zwiększenie całkowitej liczby firm o prawie jedną piątą w ciągu roku

Poz.

Kraj

Liczba firm w 2015

Liczba firm w 2016

Zmiana liczby firm

% zmiana liczby firm

1

Chiny

21,982,000

26,115,000

4,134,000

18.8%

2

Pakistan

73,000

81,000

8,000

11.3%

3

Wietnam

442,000

485,000

42,000

9.6%

4

Malta

88,000

95,000

7,000

8.1%

-

Świat

68,246,000

73,501,000

5,255,000

7.7%

5

Indie

1,070,000

1,143,000

73,000

6.8%

6

Wielka Brytania

3,679,000

3,897,000

218,000

5.9%

7

Dania

297,000

308,000

11,000

3.7%

8

Izrael

270,000

279,000

10,000

3.6%

9

Irlandia

198,000

205,000

7,000

3.3%

10

Rosja

4,886,000

5,044,000

158,000

3.2%

11

Francja

4,836,000

4,973,000

137,000

2.8%

12

Australia

2,121,000

2,172,000

50,000

2.4%

-

Główne zachodnie gospodarki*

31,208,000

31,898,000

690,000

2.2%

-

Europa

21,186,000

21,647,000

461,000

2.2%

13

Stany Zjednoczone

10,816,000

11,046,000

230,000

2.1%

14

Hiszpania

3,512,000

3,586,000

73,000

2.1%

15

Japonia

5,269,000

5,360,000

91,000

1.7%

16

Belgia

634,000

642,000

8,000

1.2%

17

Niemcy

3,469,000

3,503,000

34,000

1.0%

18

Polska

151,000

150,000

-1,000

-0.5%

19

Włochy

3,139,000

3,120,000

-20,000

-0.6%

20

Portugalia

1,181,000

1,169,000

-12,000

-1.1%

21

UAE (Dubaj)

131,000

129,000

-3,000

-2.0%

* Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wlk. Brytania, Stany Zjednoczone

Uwagi do danych liczbowych (zaokrąglone do najbliższego tysiąca):
Japonia – dane za 2015 są szacunkiem opartym na danych z lat 2014 i 2016;
Wlk. Brytania – dane na koniec roku 31 marca 2016 i 2017, i są to dane z brytyjskiego Companies House o nowych spółkach  i rozwiązanych spółkach;
Niemcy – dane za 2016 to dane szacunkowe w oparciu o nowe rejestracje i wyrejestrowania w 2016 r.;
Belgia – dane liczbowe dotyczą lat 2014 i 2015, najbardziej aktualne dostępne dane;
Wietnam – dane za 2016 są szacunkami opartymi na rocznej stopie wzrostu 2010-15;
Australia – koniec roku 30 czerwca 2015 i 2016;
Nowa Zelandia – koniec roku - luty 2016 i 2017;
Pakistan – dane liczbowe dotyczą lat podatkowych 2015-16 i 2016-17 i obejmują liczbę spółek zarejestrowanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Pakistanu (SECP).
 

Zobacz raport w języku angielskim

E-Doradca Analiza Finansowa