Dezinwestycje powodują wzrost liczby fuzji i przejęć

Dezinwestycje powodują wzrost liczby fuzji i przejęć

87% badanych przedsiębiorstw planuje dezinwestycje do 2020 roku, by móc konkurować w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu technologicznym. Plany dezinwestycyjne spowodowały, że transakcje fuzji i przejęć w styczniu tego roku osiągnęły rekordową wartość 323 mld USD - wynika ze „Światowego badania dezinwestycji” przygotowanego przez firmę doradczą EY.

 

 

 

Tak wysokiej wartości transakcji nie było od 18 lat. To efekt cyfrowych innowacji, które zmuszają firmy do zmiany modeli biznesowych i radzenia sobie z przełomowymi technologiami.  

Liczba respondentów, którzy planują dezinwestycje w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększyła się ponad dwukrotnie w porównaniu z zeszłym rokiem (wzrost z 43% do 87%). To pokazuje, że taka strategia rozwoju zajmuje coraz wyższą pozycję na listach biznesowych priorytetów. Prawie 3/4 badanych firm (74%, w zeszłym roku było to 55%) powiedziało, że dezinwestycje wynikają z rozwijającego się otoczenia technologicznego. Połowa przyznaje, że konieczność sfinansowania inwestycji technologicznych skłania ich do dezinwestycji. Chcą też wykorzystać wpływy z transakcji do poprawy efektywności operacyjnej oraz przygotowania się do zmieniających się potrzeb klientów w ramach ich podstawowej działalności.

- Dynamicznie zmieniający się krajobraz technologiczny wymusza na zarządzających bieżącą weryfikację strategii i portfela biznesowego. Wpływ technologii na pozycję konkurencyjną firmy, czasami warunkujący jej przetrwanie, czyni z niej obszar priorytetowy, wymagający podejmowania szybkich działań. Jednym z nich jest dezinwestycja części biznesu, która przy wsparciu coraz bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych pozwala optymalizować wartość i ponoszone ryzyko - mówi Paweł Bukowiński, Associate Partner w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY, Lider Doradztwa ds. Dezinwestycji w Regionie CSE.

85% respondentów badania EY (w 2017 roku było to 49%) twierdzi, że powodem dezinwestycji jest pozycja konkurencyjna jednostki biznesowej firmy na rynku. Firmy są zmotywowane do pozbywania się mniej rentownych aktywów, które – jak uważają – za długo znajdowały się w ich portfelu biznesowym. Ponad połowa badanych osób (56%) przyznaje, że trzymało te aktywa o wiele dłużej niż powinno.

Prawie 3/4 dezinwestycji (71%) było wynikiem oportunistycznych, niezaplanowanych transakcji. To gwałtowny wzrost z 20% w 2017 roku. „Światowe badanie dezinwestycji” EY pokazuje także, że prowadzone przez przedsiębiorstwa roczne przeglądy portfela biznesowego dwukrotnie zwiększają szansę na osiągnięcie wyższej wartości transakcji poprzez dokonanie dezinwestycji we właściwym momencie. Firmy, które tworzą wartość przed transakcją sprzedaży mają o 27% więcej szans na osiągnięcie wyższej niż zakładana ceny.

Według 62% respondentów powodem podjęcia decyzji o dezinwestycji były okoliczności makroekonomiczne oraz geopolityczne. Ponadto, 80% respondentów wskazywało zmiany w polityce podatkowej jako jeden z głównych czynników geopolitycznych, które mogą wpłynąć na plany dezinwestycyjne.

 

„Światowe badanie dezinwestycji” EY opiera się na wywiadach przeprowadzonych z członkami zarządów 900 przedsiębiorstw i 100 private equity. Badane organizacje pochodziły z obu Ameryk, Azji i Pacyfiku, Europy, Bliskiego Wschodu i z Afryki. Około 1/4 respondentów reprezentowała przedsiębiorstwa, których przychody wynoszą 1 – 5 mld USD. 42% to organizacje z przychodami powyżej 5 mld USD.

Źródło: EY

 

E-Doradca Analiza Finansowa