Firmy zmniejszają inwestycje. To zły sygnał dla gospodarki

Firmy zmniejszają inwestycje. To zły sygnał dla gospodarki

Jak wynika z najnowszych danych GUS w pierwszym półroczu 2017 r. firmy zainwestowały o 1,7 proc. mniej niż przed rokiem. Sytuację ratują jedynie inwestycje samorządów.

 

Mimo że wzrost gospodarczy przyspieszył do 4 proc., a ekonomiści twierdzili, że  firmy będą chętniej wykładać pieniądze na nowe inwestycje, to inwestycje stanęły w miejscu. Z publikowanych dotąd danych o dynamice PKB wynikało, że w drugim kwartale 2017 r. inwestycje ogółem zwiększyły się o 0,8 proc.
Jednak  z najnowszych szczegółowych informacji GUS wynika, że w pierwszym półroczu firmy wydały na inwestycje 52,8 mld zł, aż o 1,7 proc. mniej niż przed rokiem. Oznacza to, że skromny wzrost, który było widać przy tempie wzrostu gospodarczego, był głównie zasługą samorządów i instytucji państwowych, które wykorzystują fundusze unijne przyznane Polsce na lata 2014-20. Z kolei średnie firmy (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) zwiększyły swoje wydatki inwestycyjne o 12 proc.

Źródło: www.wyborcza

E-Doradca Analiza Finansowa