GIIF sprawdzi polskie wątki sprawy Panama papers

Generalny Inspektor Informacji Finansowej z własnej inicjatywy wszczął postępowanie analityczne, w ramach którego poprosi jednostki analityczne innych państw o informacje w sprawach dotyczących polskich wątków, które pojawiły się i będą się pojawiać w mediach w związku z tzw. „Panama papers".

„Priorytetem MF jest uszczelnianie systemu podatkowego, co będzie możliwe m.in. poprzez wprowadzenie do prawa polskiego klauzuli generalnej o unikaniu opodatkowania" – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha.

Odpowiednia propozycja zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa została już zaakceptowana przez Radę Ministrów i obecnie zajmuje się nią Sejm. Sejm pracuje też nad przyjętą przez rząd inną propozycją w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego, jaką jest wzorowane na innych państwach UE obniżenie limitu płatności gotówkowych. Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby limit gotówkowych rozliczeń między przedsiębiorstwami został obniżony z obecnego poziomu 15 tys. euro do 15 tys. zł.

Zródło: MF

Słowa kluczowe:
ministerstwo finansów

E-Doradca Analiza Finansowa