KUKE: Prognoza eksportu

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w marcu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w marcu eksport z Polski wyniósł 15,840 mld euro. Był więc o 9,5% większy od notowanego w lutym i jednocześnie o 2,6% większy niż w marcu 2015 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 68,009 mld, tj. o 6,9% więcej niż w lutym i równocześnie o 6,7% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Marcowa poprawa poziomu obrotów eksportowych jest zjawiskiem typowym. Stanowi ona kontynuację odreagowanie niższej sprzedaży z przełomu roku, kiedy to zamówienia są mniejsze w okresie wyprzedawania zapasów nagromadzonych na potrzeby okresu świątecznego. Tym razem poprawa może okazać się mniejsza od typowej. Pierwszym tego powodem będzie wyższa niż zwykle baza do porównań z lutego (prezentującego się lepiej niż oczekiwano). Drugim zaś mniej korzystny niż zazwyczaj układ czasu pracy (tym razem w marcu był jeden roboczy dzień więcej, gdy zazwyczaj przewaga ta wynosi dwa dni). Na taki obrót spraw wskazują marcowe wyniki przemysłu i dane o obrotach handlu hurtowego. W konsekwencji roczna dynamika eksportu mogła okazać się niższa od notowanej w lutym. W miejsce 4,9% pojawi się w statystykach 2,6%.

Wyniki eksportu w pierwszych dwóch miesiącach roku prezentowały się pozytywnie (styczeń był słabszy, luty natomiast bardzo dobry). Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I-II 2016 wyniósł 27.740 mln euro okazując się o 2,3% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały dla stycznia kwotę 28.289 mln euro - większą niż przed rokiem o 3,0%.

W kolejnych miesiącach dynamika eksportu powinna stopniowo poprawiać się. Wspierać ją będzie utrzymanie koniunktury u naszych głównych partnerów, otwieranie się na nasze towary kolejnych rynków, ale również stopniowa normalizacja wymiany z naszymi wschodnimi partnerami (stagnacja, a później wzrosty w miejsce niedawnych spadków).

Korporacja oczekuje, że w okresie III - V 2016 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 4,0% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 9,2%. W latach 2016 i 2017 tempo wzrostu eksportu opierać się będzie głównie na rosnącym poziomie popytu u naszych głównych partnerów (krajach Unii Europejskiej), wspieranym dynamiczną sprzedażą do krajów rozwijających się, ale również na długo oczekiwanej normalizacji sytuacji u naszych wschodnich partnerów. W związku z tym w roku 2016 dynamika eksportu, okaże się wysoka na poziomie 8,4% w statystykach prowadzonych w euro. Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 186,4 mld euro.

W statystykach złotowych eksport w roku 2016 prognozowany jest na 781,8 mld co oznaczać będzie wynik o 8,7% wyższy niż w roku 2015. Szacunki popytu na nasze towary dla roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 203,0 mld euro tj. o 8,9%, a w statystykach złotowych do 805,0 mld co oznaczać będzie wzrost rzędu 3,0%

Prognozy Korporacji dotyczące wyników eksportu w latach 2016 - 2017 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 8,4% i 8,9% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

Niemcy – wzrost eksportu o 9,8% i 8,9%

Pozostałe kraje strefy euro o 7,9% i 9,2%

Pozostałe kraje UE o 8,9% i 7,9%

Pozostałe kraje rozwinięte o 6,0% i 7,5%

Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 2,8% i 12,2%

Kraje rozwijające się o 9,0% i 10,0%.

(KUKE)

E-Doradca Analiza Finansowa