Masowe obniżenie ocen ryzyka krajów

Prognoza światowego wzrostu gospodarczego na 2016 r. obniżona została o 0,2 pkt do poziomu 2,5 proc. Średni poziom globalnego ryzyka odpowiada poziomowi B, „znaczące ryzyko”.

Coraz więcej rynków wschodzących ujętych w grupach „ekstremalnego” i „bardzo wysokiego” ryzyka. Trzy wiodące gospodarki światowe stają się kruche. Chiny wpływają negatywnie na działalność w kilku krajach azjatyckich. Europa stoi w obliczu pozytywnej dynamiki, ale ryzyko polityczne napędzane przez Brexit musi być monitorowane.

Światowa gospodarka stoi w obliczu „japońskiej” pułapki wzrostu

Od czasu międzynarodowego scenariusza wzrostu ogłoszonego przez Coface w marcu, perspektywy pogorszyły się nieznacznie, a wzrost wydaje się pozostawać poniżej 3 proc. w 2016 r. – jest to 6. rok z rzędu. Firmy doświadczają negatywnych skutków środowiska „w stylu japońskim”: braku rynku zbytu i słabej inflacji zmniejszającej możliwości zwiększania cen. Wyraźny wzrost ryzyka korporacyjnego na całym świecie został potwierdzony w ostatnich ocenach ryzyka krajów przeprowadzonych przez Coface[1]. Średnia ocena dla wszystkich 160 krajów osiągnęła szczytowy poziom, który nie był obserwowany od początku wieku i który odpowiada poziomowi B: „znaczące ryzyko”.

Fala uderzeniowa spowodowana przez osłabienie gospodarek Stanów Zjednoczonych i Chin

Trzy największe gospodarki świata zostały dotknięte podwyższonym ryzykiem kredytowym: po obniżeniu oceny Japonii do A2 w marcu przyszła kolej naStany ZjednoczoneiChiny, w których przypadku oceny zostały obniżone odpowiednio do A2 i B.

W Stanach Zjednoczonych firmy borykają się z cyklicznymi problemami: punkt odrobienia strat po kryzysie został osiągnięty, co po raz pierwszy od 2010 r. doprowadziło do wzrostu liczby upadłości przedsiębiorstw. Firmy stoją w obliczu spadającej rentowności i obniżonych poziomów inwestycji, co powoduje stały wzrost bezrobocia.

W Chinach, pomimo stabilnego wzrostu, środki stymulacyjne okazują się mieć ograniczony wpływ z powodu nadmiaru mocy produkcyjnych oraz nadmiernego poziomu długu korporacyjnego.

Nic dziwnego, że ta fala uderzeniowa dosięga z jednej stronyKanady, której obniżono ocenę do A3, a z drugiej strony - kilku krajów azjatyckich. Z tego powodu ocenyKorei Południowej, Hongkongu, Singapuru i Tajwanuzostały obniżone do A3, aMalezjido A4.Kraje te cierpią z powodu silnego narażenia na chińskie spowolnienie strukturalne eksportu, turystyki i inwestycji. Ponadto zmienność na rynkach surowców, w tym ropy naftowej, negatywnie wpływa na działalność korporacyjną.

Inwestycje w Europie rosną, jednak ryzyko polityczne zwiększa się

Niepewność polityczna w Europie obciąża poziom ufności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W nawiązaniu do głosowania Brexit Coface zrewidował swoje prognozy wzrostu dla brytyjskiego PKB o 0,6 punktu, do poziomu 1,2 proc. w 2016 r. Segmenty eksportu korzystające z niskich kursów funta szterlinga nie są w najgorszej sytuacji. W ujęciu długoterminowym umowa o wolnym handlu w stylu norweskim wydaje się mało prawdopodobna po rezygnacji Davida Camerona, a jeżeli zastosowane zostaną zasady WTO, koszt gospodarczy w przypadku Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej może być wysoki. Brytyjskie sektory eksportowe, związane z UE łańcuchami dostaw, mogą być dotknięte przez cła. W ramach UE kraje o ograniczonym rynku krajowym i priorytetowych stosunkach handlowych z Wielką Brytanią stają w obliczu najwyższego poziomu narażenia; są to: Irlandia, a także w mniejszym stopniu Holandia, Belgia, Dania i Szwecja.

Obecnie nie jest spodziewany żaden wpływ na zdrowy dynamiczny wzrost w strefie euro (prognoza na poziomie 1,7 proc. w 2016 roku), zasilany zarówno konsumpcją gospodarstw domowych, jak i inwestycjami prywatnymi. Rozluźnione budżety, spadki ceny ropy naftowej i niskie stopy EBC miały pozytywny wpływ na marże przedsiębiorstw. Małe firmy po raz pierwszy korzystają z szerszej gamy usług kredytowych.

Ocena Francj izostała zwiększona do A2 w odpowiedzi na kilka zachęcających sygnałów: najwyższy poziom inwestycji w przedsiębiorstwach w ciągu ostatnich 4 lat, rozkwit w sektorze budowlanym (co stanowi 5 proc. PKB) oraz stały spadek liczby niewypłacalności oszacowany na -3,2 proc. w 2016 r.

Ocena Włoch została zwiększona do A3 z powodu spadku liczby upadłości i poziomu bezrobocia oraz oczekiwanego wzrostu inwestycji.

Europa Środkowa znajduje się w obszarze pozytywnego wyniku Europy Zachodniej, a oceny zostały zwiększone dla czterech krajów:Litwy (A3), Słowenii (A3), Łotwy (A4)iRumunii (A4), w wyniku silnego wzrostu i zmniejszenia uzależnienia eksportowego od Rosji.

Ciąg dalszy znacznego wpływu spadku cen ropy

Skutki spadku cen ropy naftowej w dalszym ciągu są odczuwalne w krajach eksportujących ropę naftową.Arabia Saudyjska(nowa ocena B),Kuwejt (A3), Katar (A3) i Algieria (C)odnotowały wzrost deficytu publicznego i spowolnienie w branżach innych niż naftowa. Odnosi się to również do Angoli i Zambii (D), w następstwie osłabienia waluty lokalnej na skutek spowolnienia w Chinach oraz załamania cen surowców, iMozambiku(D), w obliczu bardzo prawdopodobnego niewywiązywania się z obowiązku płatności.

W związku z tym Coface uważa również, że należy wprowadzić 8. klasę oceny, E, dla „ekstremalnego ryzyka”, aby zapewnić możliwość bardziej szczegółowej analizy ryzyka kraju: niektóre kraje z oceną D będą odtąd przydzielone do nowej kategorii E, oznaczającej ekstremalnie wysokie ryzyko kredytowe.Dotyczy to następujących krajów: Afganistan, Armenia, Republika Środkowoafrykańska, Kuba, Erytrea, Iran, Irak, Libia, Sudan, Syria, Timor Wschodni, Wenezuela, Jemen, Zimbabwe.

Obraz9

[1] Oceny ryzyka krajów Coface odzwierciedlają średnie ryzyko kredytowe dla firm w danym kraju w 8-stopniowej skali (A1, A2, A3, A4, B, C, D, E) rosnącego ryzyka.

OCENY RYZYKA KRAJÓW prowadzone przez Coface określają średni poziom zaległości płatniczych przedsiębiorstw w danym kraju w ramach realizowanych przez nie krótkoterminowych transakcji handlowych. Ocena nie dotyczy długu publicznego. Aby określić ryzyko danego kraju, Coface analizuje łącznie perspektywy gospodarcze, polityczne i finansowe kraju, doświadczenia Coface nt. zachowań płatniczych firm oraz klimat dla biznesu. Istnieje osiem poziomów ocen: A1, A2, A3, A4, B, C, D, E. Do tej pory skala obejmowała 7 poziomów. Ósma kategoria została stworzona, aby zapewnić większą szczegółowość w zakresie analizy ryzyka kraju: niektóre z państw należących do kategorii D są obecnie zawarte w nowej kategorii E, oznaczającej ekstremalnie wysokie ryzyko kredytowe.

Zródło: Coface

Słowa kluczowe:
ratingryzyko

E-Doradca Analiza Finansowa