NBP: Podaż pieniądza we wrześniu 2016 r.

We wrześniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 4,8 mld zł. Do wzrostu przyczynił się głównie wzrost zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw.

Wstępne dane opublikowane przez NBP 14 października br. wskazują, że we wrześniu 2016 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1 209,4 mld zł i był o 4,8 mld zł wyższy niż na koniec sierpnia 2016 r.

We wrześniu br. największy przyrost depozytów nastąpił w sektorze przedsiębiorstw – o 3,6 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 245,6 mld zł. Zobowiązania wobec gospodarstw domowych zwiększyły się o 0,6 mld zł, tj. o 0,1 proc., do 680,0 mld zł, a wartość gotówki w obiegu poza kasami banków wzrosła o 0,7 mld zł, tj. o 0,4 proc., do poziomu 165,5 mld zł.

Po stronie czynników kreacji pieniądza największą zmianę odnotowano w zadłużeniu przedsiębiorstw, które zwiększyło się o 4,2 mld zł, tj. o 1,2 proc., i osiągnęło wysokość 341,8 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,5 mld zł, tj. o 0,4 proc., do 656,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego również zwiększyło się - o 1,7 mld zł do poziomu 216,9 mld zł.

Źródło: NBP

 

E-Doradca Analiza Finansowa