Ostateczna wersja formularza FAT-1

Dokument FAT-1, który będzie wykorzystywany przez polskie instytucje finansowe do wypełniania obowiązków nałożonych ustawą FATCA, jest dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

FAT-1 w CRWDE jest opisany jako 2016/06/20/3365 - FAT-1(1) INFORMACJE O AMERYKAŃSKICH RACHUNKACH RAPORTOWANYCH. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany od daty opublikowania w CRWDE ePUAP (20 czerwca br.).

Także na stronie Finanse.mf.gov.pl jest dostępna ostateczna wersja wzoru FAT-1 (w formacie XSD) wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów wzoru FAT-1. Od 20 czerwca 2016 r. środowisko produkcyjne systemu e-Deklaracje jest gotowe do przyjmowania dokumentów opartych na tym wzorze.

Formularz FAT-1 służy polskim instytucjom finansowym do składania informacji przewidzianych w umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Jednocześnie przypominamy, że informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych będą przygotowywane oraz przekazywane wyłącznie środkami komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML wyłącznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Zródło: Ministerstwo Finansów

Słowa kluczowe:
formularzUSA

E-Doradca Analiza Finansowa