Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych: wyniki badania w polskich firmach

Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych: wyniki badania w polskich firmach

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG blisko 65% ankietowanych firm korzysta z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i prawniczych, a blisko co druga z nich zleca je jednej firmie.

 

 

 

Poczucie bezpieczeństwa i oszczędność czasu

Wśród największych zalet współpracy z jednym zespołem księgowo-podatkowo-prawniczym przedsiębiorcy wymieniają:

  • poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej (83%) oraz
  • oszczędność czasu i kosztów (77%).

Wyniki badania prezentowane w raporcie wskazują, że polscy przedsiębiorcy dążą w szczególności do osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej – tym samym decydują się na strategiczną dla ich przedsiębiorstwa, długoterminową współpracę ze sprawdzonymi, zewnętrznymi podmiotami, powierzając im kompleksową obsługę w kwestiach księgowych, podatkowych i prawniczych. Najczęściej po tego rodzaju rozwiązania sięgają firmy rodzinne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednocześnie stopniowo coraz bardziej istotne dla ponad 1/3 przedsiębiorstw staje się zagadnienie sukcesji, gwarantującej przekazanie kierownictwa firmą w sposób zaplanowany i zapewniający kontynuację przyjętej strategii – kwestia ta rodzi jednak nadal obawy wielu przedsiębiorców.

Zmiany przepisów a outsourcing

Dynamika i zmienność otoczenia gospodarczego wymaga elastyczności i szybkich decyzji, co przy mało przejrzystym i niestabilnym systemie prawnym i podatkowym jest coraz trudniejsze.

Co czwarta badana firma wskazała, że ostatnie zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o VAT oraz ustaw o podatkach dochodowych mają wpływ na skłonność powierzenia kwestii księgowych i podatkowych wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

O raporcie

Raport KPMG w Polsce pt. „Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych w przedsiębiorstwach w Polsce” powstał na podstawie badania zrealizowanego metodą wywiadów telefonicznych CATI wśród osób odpowiedzialnych za księgowość oraz osób na stanowiskach prezesa i dyrektora finansowego (w tym właścicieli firm i osób związanych z zarządem). W badaniu wzięły udział firmy z różnych branż o rocznych przychodach przekraczających 2 mln zł i zatrudniające więcej niż 2 pracowników. Na pytania odpowiedziało 200 respondentów w dniach 13-22 lutego 2018 roku.

Więcej informacji

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2018/05/pl-Raport-KPMG-Outsourcing-uslug-ksiegowych-prawnych-i-podatkowych-w-firmach-w-Polsce.pdf

Źródło: KPMG

E-Doradca Analiza Finansowa