Płaca minimalna: znamy stawki wynagrodzenia w 2018 roku

Płaca minimalna: znamy stawki wynagrodzenia w 2018 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało 27 lipca br. rozporządzenie z ostatecznymi wysokościami stawek. To 2100 zł brutto lub 13,70 zł brutto za godzinę pracy.

W czerwcu rząd zaproponował, aby w 20148 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2080 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 13,50 zł brutto.

Nie doszło jednak ostatecznie do porozumienia w kwestii uzgodnienia wysokości minimalnych stawek na forum Rady Dialogu Społecznego, jak podaje resort. W związku z tym w opublikowanym rozporządzeniu Ministerstwo proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku wynosiło 2100 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 13,70 zł brutto. Minimalna podwyżka najniższego wynagrodzenia jest więc wyższa niż wymagana prawem.
Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2018 r. do kwoty 2100 zł oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5 proc.
Jak szacuje resort na podniesieniu płacy minimalnej:

  • zyska ok. 1,4 mln pracowników
  • straci poprzez zwiększenie całkowitych kosztów pracy ok. 1,9 mln przedsiębiorstw (w tym ok. 1,8 mln mikroprzedsiębiorstw).

E-Doradca Analiza Finansowa