Polska spada w rankingu "Doing Business"

Polska spada w rankingu "Doing Business"

Polska spadła na 27. miejsce w rankingu "Doing Business" - wynika z raportu opublikowanego przez Bank Światowy. Rok temu Polska zajmowała 24. pozycję. Gorzej niż przed rokiem wypadamy pod względem dostępności kredytów, ochrony inwestorów, dostępu do sieci energetycznej i łatwości płacenia podatków.

 Pozycja danego kraju w rankingu opiera się na średniej z 10 kategorii: zakładanie firmy (Polska została sklasyfikowana na 120. miejscu, spadek o 13 pozycji), łatwość uzyskania pozwoleń na budowę (41. miejsce, awans o 5 pozycji), dostęp do sieci elektrycznej (54. miejsce, spadek o 8 pozycji), rejestrowanie własności (38. miejsce, bez zmian), dostępność kredytów (29. miejsce, spadek o 9 pozycji), ochrona inwestorów (51. miejsce, spadek o 9 pozycji), płacenie podatków (51. miejsce, spadek o 4 pozycje), handel zagraniczny (1. miejsce, bez zmian), zawieranie umów (55. miejsce, bez zmian), likwidacja przedsiębiorstwa (22. miejsce, awans o 5 pozycji). "W porównaniu do innych krajów, Polska wypada dobrze w zakresie obsługi handlu międzynarodowego oraz dostępu do kredytów. Z drugiej strony, wciąż istnieje pole do poprawy, jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń czy płacenie podatków. Czynności te zajmują w Polsce nadal więcej czasu niż w większości innych krajów Unii Europejskiej" - napisano w komunikacie.W okresie od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r., branym pod uwagę w najnowszej edycji raportu, 119 krajów przeprowadziło 264 reformy poprawiające warunki tworzenia nowych miejsc pracy, inwestowania i konkurencji. W tym czasie Polska nie wprowadziła w życie reform, które obejmuje ranking "Doing Business" - wynika z raportu. "Doing Business" to publikowany co roku raport Banku Światowego. Znajduje się w nim opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie między innymi pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej. Raport wydawany jest nieprzerwanie od 2003 r. Liderem tegorocznego rankingu, podobnie jak w 2017 r., została Nowa Zelandia. Drugie miejsce zajął Singapur, a trzecie Dania.

Źródło: TVN BIS

E-Doradca Analiza Finansowa