Raport Agencji Fitch: Napięcia Polski z UE mogą negatywnie wpłynąć na gospodarkę

Raport Agencji Fitch: Napięcia Polski z UE mogą negatywnie wpłynąć na gospodarkę

Mimo że gorsze relacje Polski z Unią Europejską w najbliższym czasie nie wpłyną na wzrost gospodarczy Polski, w średnim terminie mogą jednak oznaczać negatywne skutki dla polskiej gospodarki.

 

Raport Agencji z 1 sierpnia br. dotyczył ewentualnych skutków rosnącego napięcia na linii Polska-UE. Komisja Europejska ogłosiła, że rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce w zw. z reformą sądów. "Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając wezwanie do usunięcia uchybienia w następstwie opublikowania w Dzienniku Ustaw w piątek 28 lipca br. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Władze polskie mają miesiąc na odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia" - przekazała KE w wydanym komunikacie.

W ocenie Agencji w perspektywie krótkoterminowej "potencjalny bezpośredni wpływ działań Komisji Europejskiej na polską gospodarkę i finanse rządu jest ograniczony".

Nawet jeżeli Polska  nie będzie się stosować do unijnych zaleceń, a Komisja Europejska uruchomi procedurę art. 7 to nie będzie miała możliwości nałożenia sankcji, ponieważ nie będzie   jednomyślności w trakcie głosowania, a to za sprawą Węgier, które zadeklarowały, że poprą Polskę.

 

Źródło: Fitch Ratings

E-Doradca Analiza Finansowa