RPP: prawdopodobna stabilizacja stóp procentowych

RPP: prawdopodobna stabilizacja stóp procentowych

Na wrześniowym posiedzeniu Rada uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione. W następnych kwartałach prawdopodobnie inflacja będzie umiarkowana. Ponadto zdaniem członków RPP druga połowa roku powinna przynieść ożywienie w inwestycjach.

 

 

 

 

 

Jak wynika z wrześniowych minutes na wrześniowym posiedzeniu RPP opcja stabilizacji stóp w nadchodzących kwartałach otrzymała większość. Pojawiły się jednak głosy, że przy presji inflacyjnej wyższej od obecnych oczekiwań zasadne może być rozważenie podwyżki stóp.

"Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione. Członkowie Rady ocenili, że – mimo korzystnej koniunktury oraz dobrej sytuacji na rynku pracy i utrzymującego się wzrostu dynamiki płac powyżej nominalnego wzrostu wydajności pracy – presja inflacyjna pozostaje ograniczona, a w gospodarce nie narastają nierównowagi" - napisano. "Jednocześnie dostępne prognozy wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W konsekwencji w ocenie Rady ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone" - dodano w dokumencie.

Co więcej zdaniem członków RPP, druga połowa roku powinna przynieść ożywienie w inwestycjach. Jak podano w komunikacie: "Członkowie Rady oceniali, że stopniowe ożywienie inwestycji finansowanych ze środków unijnych sugeruje, że w II połowie roku łączna dynamika inwestycji będzie wyższa".
Źródło: NBP

E-Doradca Analiza Finansowa