Spadek Polski w zestawieniu "Paying Taxes"

Spadek Polski w zestawieniu "Paying Taxes"

Polska spadła z 47 na 51. miejsce w najnowszym rankingu "Paying Taxes". To już kolejny spadek Polski w zestawieniach dotyczących wolności gospodarczej.

 

 

 
Chociaż polscy podatnicy muszą poświęcać coraz mniej czasu na realizację obowiązków podatkowych, tempo upraszczania podatków, jak wynika z najnowszego zestawienia, okazało się wolniejsze niż w innych krajach.

Z raportu "Paying Taxes 2018" wynika, że w 2016 roku polski przedsiębiorca musiał dokonać przeciętnie 7 płatności podatku, ale musiał na to poświęcić już "tylko" 260 godzin podczas gdy w 2015 roku było to 271 godzin.
Ponadto Polska wypada stosunkowo dobrze z liczbą rocznych płatności na tle danych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, ponieważ średnia dla krajów UE i EFTA to 12 płatności rocznie.

Raport "Paying Taxes 2018" przedstawia kalkulację wszystkich obowiązkowych podatków i składek, jakie średniej wielkości spółka musiała zapłacić w 2016 roku. Mierzy obciążenia administracyjne związane ze składaniem deklaracji i płaceniem podatków, a także procedurami, które odbywają się po złożeniu deklaracji.
Raport to coroczne opracowanie PwC i Grupy Banku Światowego. Opiera się na wskaźniku Paying Taxes Grupy Banku Światowego stosowanym w ramach projektu Doing Business i obejmuje analizę oraz komentarze Banku Światowego oraz PwC.

Paying taxes 2017. Zobacz raport w języku angielskim.

Źródło: money.pl

E-Doradca Analiza Finansowa