W ciągu ostatnich 12 miesięcy upadło 691 firm

W ciągu ostatnich 12 miesięcy upadło 691 firm

Z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, że sądy gospodarcze w marcu 2016 r. ogłosiły upadłość 60 przedsiębiorstw.

Było to o 27,7% więcej niż w lutym 2016 r. oraz o -27,7% mniej niż w marcu 2015 r., w którym upadły 83 podmioty. W marcu 2016 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie mazowieckim i zachodniopomorskim (po 1,43%), natomiast najniższe w województwie podlaskim (0,32%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce uległo obniżeniu do poziomu 0,94% z 0,98% przed miesiącem, przed rokiem w marcu wynosiło ono 1,18%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r.) na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło 691 przedsiębiorstw. Suma upadłości po marcu 2016 r. okazała się o -3,2% mniejsza od zanotowanej na koniec lutego (upadło 714 firm). Przed rokiem, w marcu 2015 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 829. Wynik z tego miesiąca jest lepszy od zeszłorocznego o -16,6%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu 2015 r. (45 firm). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w maju 2015 r. (71 firmy).

Zródło: KUKE

Słowa kluczowe:
upadłość firmy

E-Doradca Analiza Finansowa