Zmieniające się prawo największą barierą dla przedsiębiorców

Zmieniające się prawo największą barierą dla przedsiębiorców

Jak wynika z badania zleconego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiębiorcy jako największą barierę prowadzenia firm w Polsce wymieniają przede wszystkim niestabilność przepisów prawa. Wśród głównych przeszkód wskazywane są także: nadmiar obowiązków biurokratycznych, wysokie pozapłacowe koszty pracy oraz samowolne i arbitralne decyzje urzędników.


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) kolejny raz zapytał przedsiębiorców sektora MSP o największe według nich przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Niezmiennie, niestabilność prawa jest wskazywana jest przez przedsiębiorców za główną barierę utrudniającą prowadzenie firm w Polsce. Tego zdania jest 72% przedsiębiorców. Kolejno w katalogu znalazły się:

 • nadmiar obowiązków biurokratycznych (66%),
 • koszty pracy (66%),
 • samowolne i arbitralne decyzje urzędników (58%),
 • skomplikowane prawo gospodarcze (56%),
 • wysokie podatki (51%),
 • urzędy i urzędnicy (42%),
 • powolne rozstrzyganie sporów sądowych (41%),
 • kontrole Urzędu Skarbowego i innych instytucji (31%) oraz
 • bariery inwestycyjne (15%).

Z kolei w pytaniu o pięć największych barier w prowadzeniu biznesu respondenci wskazali:

TOP 5 barier

 • 1 miejsce: zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy
 • 2 miejsce: niestabilność prawa
 • 3 miejsce wysokie podatki
 • 4 miejsce: nadmiar obowiązków biurokratycznych
 • 5 miejsce: skomplikowane prawo gospodarcze.


Badanie na zlecenie ZPP przeprowadziła firma Maison & Partners.

Źródło Komunikat ZPP, oprac.dkE-Doradca Analiza Finansowa